Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Cestárom pomôžu aj externé firmy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Hoci pretrváva mrazivé počasie, Správa ciest KSK chystá opravy vozoviek, na ktorých zima zanechala veľmi veľké škody. „Napriek tomu, že sme postupne, podľa poveternostných podmienok, opravovali najnebezpečnejšie výtlky, pootvárali sa ďalšie. Studenými technológiami ich nestíhame opravovať v takom tempe, v akom vznikajú ďalšie. Aktuálne odhadujeme ich plochu na asi 47 000 m²,“ hovorí technicko-prevádzková námestníčka riaditeľa SC KSK Zuzana Fejesová . „Aby sme situáciu riešili čo najrýchlejšie, rozhodli sme sa kombinovať opravy výtlkov dodávateľským spôsobom i vlastnými kapacitami. Momentálne robíme analýzu deštrukcie vybraných ciest, aby sme vedeli definovať rozsah opráv výtlkov pre verejné obstarávanie.“

Výtlky sa budú opravovať kombináciou rôznych technologických postupov. Na miestach s viacerými výtlkmi na ploche vozovky sa budú robiť veľkoplošné vysprávky, ojedinelé výtlky opravia klasickým spôsobom so zarezaním. „Výtlky na úsekoch ciest, ktoré vykazujú vysoký stupeň rozpadu povrchu budeme riešiť vysprávkami recyklérom. S opravami začneme v prvom rade na všetkých cestách II. triedy a na cestách III. triedy s vyšším dopravným významom, to znamená na cestách, ktoré sú dôležitými spojnicami medzi regiónmi a Košicami, ako aj na cestách spájajúcich jednotlivé okresy a okresné mestá,“ dodáva Zuzana Fejesová.

Náklady na opravy výtlkov odhaduje Správa ciest KSK na 2 milióny eur. Keby boli všetky výtlky opravované v zimnom období – t.j. studenými technológiami, náklady by boli okolo 3,1 miliónov eur. Opravy za zimných podmienok sú drahšie, pretože materiál vhodný na zimné opravy je trojnásobne drahší ako teplá obalená zmes. Tou je však možné opravovať len za vhodných klimatických podmienok. KSK by mal v najbližších dňoch dostať na opravu ciest od vlády 1,1 milióna eur z osemmiliónového balíka určeného na pomoc pre samosprávne kraje.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.