Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V Spišských Vlachoch bude malá okružná križovatka

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Správa ciest KSK realizuje stavby v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. V projekte Cesty KSK 2 boli schválené projekty v okrese Spišská Nová Ves – napojenie ciest na Spišskú Novú Ves a na Spišské Vlachy. Stavebné úpravy sa týkajú križovatky a ciest II/536, III/ 547020 a miestnych komunikácií - ulíc SNP a Kostolnej. Súčasný dopravný stav je veľmi neprehľadný, na zhruba 50 metrovom úseku cesty II/536 je zaústených 5 komunikácií. Tento stav zhoršujú rozhľadové pomery, do rozhľadových polí križovatky zasahujú nárožné budovy mestského úradu, radnice, radovej zástavby a pamätníka. Kvôli množstvu kolíznych bodov bolo toto miesto vždy považované za nebezpečnú lokalitu z hľadiska dopravnej bezpečnosti automobilovej a pešej premávky. To bol aj hlavný dôvod vybudovať malú okružnú križovatku.

Po búraní jestvujúceho chodníka pre peších na Jarnej ulici v smere do centra mesta Spišské Vlachy sa v polovici apríla začalo s ukladaním obrubníkov na  Jarnej ulici pre výstavbu chodníka pre peších. V priestore malej okružnej križovatky boli vybúrané asfaltové konštrukčné vrstvy vozovky, pokračujú práce na odvodnení križovatky – prstenca, prebieha výmena podložia pod prstencom kruhovej križovatky pri Kostolnej ulici, zároveň prebieha príprava pre  odstránenie krytu v priestore budovania nových ostrovčekov, ktoré budú rozdeľovať jazdné pruhy. Prstenec – kruh - bude tvoriť jestvujúca Immaculata (morový stĺp) zasadená do zelene. Projektová dokumentácia malej okružnej križovatky Spišské Vlachy bola pripravená tak, aby jestvujúci morový stĺp tvoril jej budúcu dominantu. Samotnou stavbou morový stĺp nebude dotknutý a mesto Spišské Vlachy uvažuje s jeho trvalým osvetlením. Súčasná doprava je riešená dočasným dopravným značením s obmedzením rýchlosti, znížením najvyššej povolenej rýchlosti a zúžením jazdného pruhu

Stavba malej okružnej križovatky v Spišských Vlachoch je financovaná z  prostriedkov Európskej únie, z Regionálneho operačného programu a  spolufinancovaná KSK. Náklad stavby sú 426 tisíc eur s DPH, termín ukončenia stavby je jún 2012.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.