Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Na ďalšie štúdium nasmeruje deviatakov Správna voľba povolania

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Pre všetkých deviatakov, ktorí sa zamýšľajú nad výberom strednej školy, pripravil Košický samosprávny kraj už po deviaty raz podujatie Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu. Uskutoční sa v dňoch 25. a 26. novembra v priestoroch Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach. Žiaci, ale aj výchovní poradcovia, riaditelia škôl a zástupcovia zamestnávateľov tu získajú prehľad o aktuálnej ponuke študijných odborov a podmienkach prijímania na konkrétne stredné školy.

„Absolventom základných škôl chceme uľahčiť rozhodovanie sa a poskytnúť im čo najviac informácií o ďalších možnostiach štúdia tak, aby mohli aj s odstupom času povedať, že sa pre svoje povolanie rozhodli správne. Počas dvoch dní očakávame návštevnosť približne 1500 žiakov základných škôl z Košíc a okolia,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Hlavným organizátorom je Košický samosprávny kraj ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl. Správnu voľbu povolania pripravil v spolupráci s mestom Košice a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. V Košiciach sa do prezentácie zapojí 29 stredných škôl, 1 škola z Moldavy nad Bodvou a jedno Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, dve cirkevné, štyri súkromné stredné školy a tri školy, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad.

Súčasťou vzdelávacej prezentácie na SOŠ Ostrovského v Košiciach bude v pondelok 25. novembra aj konferencia s názvom Každá skúsenosť nás rozvíja. Určená je pre riaditeľov a výchovných poradcov základných škôl i stredných škôl ako aj zamestnávateľov z Košíc a okolia. Prezentovať sa bude Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice. Ďalšie pozvané spíkerky vysvetlia, že odborné vzdelávanie nie je druhá voľba. Porozprávajú aj o tom, že IT odvetvie nie je len pre mužov a študovať IT odbory na strednej škole môžu úspešne aj dievčatá.

Sprievodnú ponuku podujatia v Košiciach spestrí odborná panelová diskusia na tému Duálne vzdelávanie v praxi. Zúčastnia sa na nej zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, stredných škôl ako aj zamestnávatelia a rozprávať budú o svojich osobných skúsenostiach z praxe.

Témou ďalšieho z panelov budú možnosti zvyšovania zodpovednosti mladých ľudí za svoj osobnostný rozvoj. Vystúpi tu aj zástupca Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a zástupcovia rozvojového programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). K slovu sa dostanú i úspešný absolvent DofE a organizácie zapojené do tohto programu. Ich úlohou bude inšpirovať riaditeľov a výchovných poradcov základných a stredných škôl k neformálnemu vzdelávaniu a zapájaniu mladých do aktívneho občianstva.

K správnej voľbe povolania chce Košický kraj nasmerovať svojich žiakov aj v regiónoch. Podujatie sa tiež uskutoční v týchto mestách:

Spišská Nová Ves 26. - 27. 11. 2019 v priestoroch Gymnázia Školská 7
Michalovce 27. 11. 2019 v priestoroch Gymnázia P. Horova
Rožňava 28. 11. 2019 v priestoroch obchodno – kultúrneho centra
Gelnica 29. 11. 2019 v priestoroch Gymnázia SNP 1

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2023 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.