Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Fond malých projektov pre Východnú programovú oblasť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Fond malých projektov je implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov:

Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

V rámci programu Interreg V-A  Slovenská republika – Maďarsko sú strešné projekty pre Východnú programovú oblasť implementované prostredníctvom nasledovného partnerstva:

Rozpočet projektov

Príspevok z EFRR: 1 558 089,44 EUR

Príspevok z EFRR: 4 674 268,41 EUR

Začiatok realizácie: 1. apríl 2017
Ukončenie realizácie: 31. marec 2023

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Budujeme partnerstvá

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.