Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zdravotníctvo

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Úlohou oddelenia zdravotníctva Košického samosprávneho kraja je najmä koordinovanie a napĺňanie priorít regionálnej zdravotnej politiky a zabezpečenie dostupnosti zdravotnej a lekárenskej starostlivosti v Košickom kraji. Lekár samosprávneho kraja, sestra samosprávneho kraja a farmaceut samosprávneho kraja vydávajú v rámci preneseného výkonu štátnej správy povolenia na prevádzku zdravotníckych zariadení a vykonávajú dozor u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Zaoberajú sa podnetmi občanov a v prípade zistenia pochybení, môžu ukladať sankcie.

Oddelenie zdravotníctva prostredníctvom na to určených zamestnancov vykonáva najmä tieto činnosti:

Adresa

Úrad Košického samosprávneho kraja
Oddelenie zdravotníctva
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.