Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Územné plánovanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Zásadným cieľom územného plánovania je vytváranie predpokladov pre súlad všetkých činností s potrebou tvorby urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných civilizačných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov. KSK je orgánom územného plánovania, preveruje možnosti územia pre umiestnenie konkrétnych činností a zámerov regionálneho a nadregionálneho charakteru a koordinuje verejné záujmy v regióne premietnuté do územného plánu regiónu.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.