Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Minister udelil medaily sv. Gorazda

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Veľkú medailu sv. Gorazda udelili spolu 35 pedagógom, malú medailu 32 a ďakovné listy dostali 24 učitelia a pracovníci v školstve. Okrem medailí dostali aj symbolické finančné ocenenie. Morálne ocenenia sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života od roku 1999. Ocenenie dostávajú tí, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva.

Veľké medaily sv. Gorazda dostali aj

PaedDr. Alžbeta Mačatová Základná škola, Školská 1, 044 23 Jasov, Košice za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
PhDr. Anna Racková Okresný úrad Košice - odbor školstva, Zádielska 1, Košice za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu v regionálnom školstve
RNDr. Alena Bobáková Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky národného i nadnárodného významu dosiahnuté vo výchovno–vzdelávacom procese
Mgr. Anna Hvizdová ZŠ Moskovská 1, Michalovce za záslužnú celoživotnú prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. Ústav matematických vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach za dlhoročnú tvorivú a pedagogickú prácu vo vysokom školstve

Malé medaily sv. Gorazda dostali aj

Bronislava Kostovčíková MŠ Leningradská 1, Michalovce za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v prospech rozvoja predprimárneho vzdelávania
PhDr. Marianna Behúnová Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese s mentálne postihnutou mládežou
PhDr. Milan Lazorčák Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v prospech rozvoja stredoškolského vzdelávania
Valéria Begalová Základná umelecká škola Sečovce, Ul. Dargovských hrdinov č. 26, 078 01 Sečovce za celoživotnú prácu a rozvoj v oblasti umeleckého školstva
Mgr. Lenka Paľová ZŠ T. J. Moussona, Moussona 4, Michalovce za dlhodobo dosahované vynikajúce výsledky so žiakmi v environmentálnej výchove
RNDr. Ingrid Gamčíková Základná škola Polianska 1, 040 01 Košice za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú činnosť a významný podiel na rozvoji školstva SR

Ďakovné listy dostala aj

Zlata Antaliková MŠ Cottbuská 34, Košice za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v prospech predprimárneho vzdelávania

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.