Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Stratégie, plánovanie a inovácie v sociálnych službách

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ zariadení sociálnych služieb chce neustále zlepšovať kvalitu a zefektívňovať sociálne služby poskytované svojim občanom. Problematika sociálnej starostlivosti v kraji už netkvie v množstve zariadení sociálnej služieb a miestach v nich, ale v ich kvalite. Zvyšovanie ich kvality sa nepodarí bez sledovaní najnovších trendov, možností a inovácií v tejto oblasti.

Program konferencie konajúcej sa pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu pozostáva z troch tematicky ucelených blokov s  limitovaným počtom pozvaných účastníkov 80 (verejní poskytovatelia, neverejní poskytovatelia, inštitúcie v oblasti sociálnych vecí, odborná verejnosť). Jednotlivé bloky konferencie sú I.Stratégie a plánovanie, II.Inovácie v sociálnych službách/elektronizácia sociálnych služieb, III. Legislatívne zmeny v sociálnych službách.

Podrobný program konferencie je dostupný v pozvánke.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.