Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Čestné ceny predsedu KSK za rok 2017

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Ján Kovalčík
konateľ spoločnosti STI, spol. s r. o.
za dlhodobú podporu a realizáciu humanitných aktivít, za osobnú, finančnú a materiálnu pomoc zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným deťom prostredníctvom humanitnej spoločnosti HUMANITA PRE ŽIVOT

Gréckokatolícka eparchia sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
za aktívne pôsobenie medzi veriacimi gréckokatolíckej cirkvi v Košickom kraji v duchu ekumenizmu, vzájomnej úcty a spolupráce

Ing. Ján Šimko
riaditeľ Kúpeľov Štós, a. s.
za prínos pre rozvoj Košického samosprávneho kraja v oblasti regionálnej správy

Ing. Štefan Krištín
riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia samostatnosti školy za celoživotnú prácu venovanú výchovno-vzdelávacej činnosti

PhDr. Amália Havrilová
zástupkyňa riaditeľa SPŠ elektrotechnickej v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia samostatnosti školy za celoživotnú prácu venovanú výchovno-vzdelávacej činnosti

Ing. Soňa Krempaská
zástupkyňa riaditeľa SPŠ elektrotechnickej v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia samostatnosti školy za celoživotnú prácu venovanú výchovno-vzdelávacej činnosti

Milan Hvižďák
umelecký vedúci a choreograf folklórneho súboru Zemplín
pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín za zásluhy pri uchovávaní a rozvíjaní tradičného ľudového umenia z územia Košického kraja a za jeho prezentáciu na Slovensku i vo svete

Pavol Balogh
starostovi obce Čerhov
za aktívnu prácu v miestnej samospráve, rozvíjanie kultúrneho dedičstva v obci a výrazný podiel pri podpore a propagácii tokajského vinohradníctva

Ing. Pavol Brnka
člen predstavenstva RONA, a. s., Lednické Rovne
za spoluprácu, podporu a materiálnu pomoc pri rozvoji odborného vzdelávania a odbornej praxe žiakov Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku

Mgr. Ingrid Sedláková
riaditeľka Strednej odbornej školy na Gemerskej ulici v Košiciach
za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji odborného vzdelávania v oblasti služieb a pri príprave talentovaných žiakov na medzinárodné súťaže v účesovej tvorbe

Rudolf Gadomský
riaditeľ Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach
za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji vzdelávania v Košickom samosprávnom kraji a zavedenie profilácie pri príprave nadaných a talentovaných žiakov

Mgr. Milan Kudrik
riaditeľ Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi 
za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji odborného vzdelávania na školách v Košickom kraji, zvlášť v oblasti hotelových služieb, a za reprezentáciu kraja a Slovenska v zahraničí 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.