Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Čestné ceny predsedu KSK za rok 2013

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. v Košiciach
pri príležitosti 10. výročia vzniku ako uznanie jeho práce v prospech rozvoja zdravotníctva v kraji a na Slovensku

Ing. Jozef Čičatko
riaditeľ LUMEN, špecializovaného zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Trebišove
pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

Dr. Axel Hartmann
veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko
oceňujúc aktivity a angažovanosť pri zapájaní nemeckých podnikateľov do spolupráce v oblasti hospodárskej, kultúrnej a spoločenskej v kraji

MUDr. Katarína Kopecká
riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Rožňave
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave

Mgr. Ján Buday
riaditeľ, Gymnázium Trebišovská 12, Košice
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní mladej generácie na stredných školách Košického samosprávneho kraja

PaedDr. Viktor Baláž
riaditeľ, Obchodná akadémia v Rožňave
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos k rozvoju a modernizácii výchovy a vzdelávania mladej generácie na stredných školách v Košickom samosprávnom kraji

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia jej založenia

Jeho Svätosť Bartolomej
arcibiskup Konštantinopola – Nového Ríma a Ekumenický patriarchova
pri príležitosti jeho návštevy mesta Košice ako Európskeho hlavného mesta kultúry dňa 26. mája 201,3 oceňujúc významný prínos medzináboženského a medzikresťanského dialógu

Folklórna skupina PACERKI z Budkoviec
za šírenie ľudových tradícií regiónu

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
pri príležitosti 40. výročia jej založenia

pani Edita Šalamonová
ktorá prežila košický holokaust pri príležitosti jej 90. narodenín

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.