Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Čestné ceny predsedu KSK za rok 2011

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Mgr. Anna Osifová
riaditeľka Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Ing. Jaroslav Kapitan
riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania

Ing. Ladislav Makó, CSc.
riaditeľ Strednej priemyselnej školy hutníckej, Alejová 1 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný prínos k rozvoju odborného vzdelávania v oblasti hutníctva v Košickom samosprávnom kraji

RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ Strednej odbornej školy v Trebišove
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania

Ing. Elena Tibenská
riaditeľka Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania

RNDr. Vladimír Nemčko
riaditeľ Gymnázia v Dobšinej
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania

T-Systems Slovakia, s. r. o., Košice
pri príležitosti 5. výročia pôsobenia

JUDr. Jozef Šuchta
za kvalitnú legislatívnu činnosť, tvorbu interných právnych noriem, odborných právnych stanovísk a angažovanosť v oblasti životného prostredia v prospech Košického samosprávneho kraja

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
pri príležitosti 60. výročia jeho založenia

Mgr. Ján Meňky
zborový farár cirkevného zboru ECAV v Michalovciach
pri príležitosti životného jubilea 50. narodenín za zásluhy na rozvoji ekumeny a povznesení spoločenského života

Stredná odborná škola ekonomická v Spišskej Novej Vsi, Stojan 1
pri príležitosti 80. výročia jeho založenia

Norbert Schürmann
predseda predstavenstva Východoslovenskej energetiky a. s. Košice
za významný podiel na rozvoji Košického samosprávneho kraja

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.