Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Čestné ceny predsedu KSK za rok 2010

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Ing. Jozef Naščák, MPH
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
pri príležitosti jeho životného jubilea - 50. narodenín ako uznanie jeho práce v prospech rozvoja zdravotníctva v kraji

Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií
pri príležitosti 50. výročia vzniku školy

RNDr. Mária Ténaiová
pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

PharmDr. Ján Macek, CSc.
pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Ing. Štefan Mráz
prezident TERMOSTAV – MRÁZ spol. s r. o. Košice
pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín za významný podiel na rozvoji stavebníctva a výraznú podporu rôznych odvetví kultúry s osobitným dôrazom na oblasť folklóru

MUDr. Juraj Vančík, CSc.r
riaditeľ Nemocnice Košice - Šaca, a. s.
pri príležitosti jeho životného jubilea - 60. narodenín ako uznanie jeho práce v prospech rozvoja zdravotníctva v kraji

RSDr. Juraj Beňa
poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, riaditeľ Domova sociálnych služieb DOMOVINA, n. o.,
pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajská rada v Košiciach
pri príležitosti 20. výročia existencie

Mgr. Jozef Csobádi
riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave
pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín

Stredná odborná škola automobilová v Košiciach
pri príležitosti 125. výročia vzniku školy

Spojená škola na Opatovskej ceste 97 v Košiciach
pri príležitosti 40. výročia vzniku školy

Radoslav Bodnár
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Peter Cengel
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Tomáš Čarný
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Pavol Doro
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Maroš Fusszek
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Dávid Jambor
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Lukáš Jambor
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Peter Jobbágy
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Pavol Jobbágy
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Tomáš Kozlai
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Matúš Marcin
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Ľuboš Peterčák
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Lukáš Vasiľ
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

PhDr. Ján Pituch
riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Košiciach
za jeho prínos pri zveľaďovaní školy, angažovanosť pri budovaní Centra odborného vzdelávania pre stavebníctvo a za podporu výchovy a vzdelávania žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, pri príležitosti osláv Dňa učiteľov v kraji

PhDr. Marta Čiderová
za dlhoročnú aktívnu prácu v miestnej a krajskej samospráve

PhDr. Jana Treščáková
za dlhoročnú aktívnu prácu v miestnej a krajskej samospráve

PaedDr. Bartolomej Zelvay
za dlhoročnú aktívnu prácu v miestnej a krajskej samospráve

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.