Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Čestné ceny predsedu KSK za rok 2009

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Andrej Pindroch
predseda Ústredného výboru Združenia vojnových poškodencov v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea - 80. narodenín

RNDr. Janka Sušilová
pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín, za významný prínos v pedagogickej činnosti

Mgr. Margit Máthe
riaditeľka Gymnázia a ZŠ Sándora Máraiho, Kuzmányho 7 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Mgr. Ján Haščák
riaditeľ Hotelovej akadémie, Južná trieda 10 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Ing. Ladislav Krajňák, in memoriam
riaditeľ Stredného odborného učilišťa stavebného, Markušovská cesta 4 v Spišskej Novej Vsi
za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

PaedDr. Slavomír Šipoš, in memoriam
riaditeľ Športového gymnázia, Popradská 1 v Košiciach
za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Mgr. Ľubica Gomolčáková
Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

RNDr. Ján Macko
Gymnázium, SNP 1 v Gelnici
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

PhDr. Viera Kampeová
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Mgr. Beáta Holmanová
Obchodná akadémia, Kapušianska 2 v Michalovciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Ing. Marián Kováč
Školský internát, Medická 2 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Július Kánássy
pri príležitosti životného jubilea – 75. narodenín, za významný podiel na výchove mladých futbalových športovcov v kraji

Graham Weinberg
prezident B´nai B´rith Európa
ako uznanie jeho práce v prospech mieru a spolužitia ľudí v Európe

Gymnázium v Trebišove
pri príležitosti 60. výročia vzniku školy

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.