Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Čestné ceny predsedu KSK

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Čestná cena predsedu KSK sa udeľuje jedenkrát ročne na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja, zástupcov samosprávy a predstaviteľov štátnych orgánov a ďalších hostí v decembri príslušného kalendárneho roku. V kalendárnom roku, v ktorom sú vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych krajov, sa udeľovanie verejných ocenení uskutočňuje v októbri.

Čestnú cenu predsedu Košického samosprávneho kraja môžu získať v priebehu roka aj ďalší jednotlivci a kolektívy. Predseda KSK udeľuje čestnú cenu predovšetkým pri významných jubileách a slávnostných príležitostiach za aktivity na prospech Košického kraja. Do 26. augusta 2019 udeľoval predseda KSK miesto čestnej ceny plaketu predsedu KSK. V zozname sú uvedení nositelia čestnej ceny resp. plakety predsedu KSK v jednotlivých rokoch.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.