Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kniha = moje zrkadlo, alebo Biblioterapia v knižnici

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Týždňom slovenských knižníc štartuje mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých. Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ: pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré okrem základných služieb ponúkajú stretnutia so spisovateľmi, prekladateľmi, ilustrátormi, zážitkové čítania, autorské čítania, rôzne formy diskusií a besied o literatúre, ale aj nové formy práce s knihou,

„Na prvom stretnutí tohto druhu si budeme čítať z útlej knižky pod názvom Kniha o pastierovi od Joann Davisovej,“ hovorí pracovníčka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave Tímea Bagačková Zollerová, ktorá toto podujatie pripravuje. „Pôjde o starší text, no napriek tomu sú v knihe myšlienky veľmi aktuálne, veď pravda a životné hodnoty zostávajú vždy rovnaké. Aktivity, ktoré budú spojené s touto knihou, ponúkajú účastníkom možnosť zamyslieť sa nad svojimi hodnotami a životom, zároveň sú psychohygienou a uvoľnením po náročnom piatkovom dni a príjemným štartom na víkend.“

Biblioterapia je forma terapie, pri ktorej sa využíva čítanie textu a práca s ním. Na takomto stretnutí sa využívajú rôzne aktivity. Je to nielen terapia, ale v prvom rade zábava, uvoľnenie negatívnej energie a možnosť stretnúť nových ľudí alebo sa lepšie zoznámiť so svojimi známymi.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.