Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Príbeh Krásnej Hôrky a jej obyvateľov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Hrad Krásna Hôrka príde predstaviť pracovníčka Slovenského národného múzea – Múzea Betliar  Mgr. Silvia Lörinčiková, PhD.. Prednáška je sprievodným podujatím k výstave Až na kov, ktorú môžete aktuálne vidieť vo VSM.

História hradu Krásna Hôrka siaha do obdobia prelomu 13. a 14. storočia. Stojí na území, ktoré donáciou panovníka Bela IV. dostali za svoje zásluhy a vernosť Filip a Detre z rodu Ákosovcov. Z tohto rodu sa vyčlenil rod Bubekovcov (tiež Bebekovcov), ktorí boli zároveň aj staviteľmi hradu a jeho majiteľmi až do roku 1566.

Od roku 1578 sa história hradu spája s rodom Andrássyovcov, pochádzajúcim zo Sedmohradska. Členovia rodu Andrássyovcov rozvíjali svoje podnikateľské aktivity v oblasti baníctva a hutníctva, viacerí predstavitelia rodiny zastávali vo vtedajšej verejnej, štátnej správe a v cirkvi významné funkcie. Boli poslancami uhorského snemu, županmi stolíc (žúp), cisárskymi a kráľovskými komorníkmi, skutočnými vnútornými tajnými radcami a členmi Uhorskej akadémie vied. V štátnickej pozícii bol gróf Július (Gyula) Andrássy (1823 - 1890), ministerský predseda prvej uhorskej vlády, ktorá sa sformovala po rakúsko-maďarskom vyrovnaní vo februári roku 1867. Od roku 1871 bol ministrom zahraničných vecí Rakúska - Uhorska a jedným z hlavných aktérov Berlínskeho kongresu v roku 1878. 

Popri podnikateľstve a politike sa Andrássyovci v 18. a 19. storočí venovali aj zberateľstvu. Boli známymi mecénmi a milovníkmi umenia, a to predovšetkým výtvarného. Ich cieľavedomá zberateľská činnosť bola určujúca pri vzniku rodového múzea na hrade Krásna Hôrka v roku 1857 a rovnako aj pri formovaní zbierkového fondu múzea v polovici 20. storočia.

Hrad Krásna Hôrka bol viackrát prestavaný a rozširovaný, pričom k posledným úpravám došlo na začiatku 20. storočia. Rodové múzeum na hrade Krásna Hôrka, založené Jurajom Andrássym, rozšíril o polstoročie neskôr, v roku 1903, jeho syn gróf Dionýz Andrássy (1835 - 1913) o ďalšie pietne múzeum, ktoré venoval pamiatke svojej milovanej manželky Františke, rodenej Hablawetz (1838 – 1902).

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.