Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vynovené múzeá potrebujú progresívne expozície, trendy naznačí workshop

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 23 kultúrnych inštitúcií (štyroch divadiel, piatich múzeí, dvoch galérií, piatich knižníc, troch regionálnych osvetových stredísk, troch kultúrnych centier a jednej hvezdárne). Od roku 2006 sa v nich podaril nebývalý pokrok v investičnej oblasti. Realizovalo sa 17 veľkých investičných projektov. Výrazne sa skvalitnili podmienky na poskytovanie kultúrnych služieb a zabezpečila sa rozsiahla technická obnova objektov. Nikdy doteraz sa samospráve nepodarilo získať toľko peňazí z eurofondov na investície do kultúrnych zariadení. Spolu viac ako 25 miliónov eur.

„Zrekonštruovali sme budovy, v prevažnej miere kultúrne pamiatky, teraz v nich treba vytvoriť kvalitné expozície, ktoré by prilákali návštevníkov. Snažíme sa na ne získať ďalšie mimorozpočtové zdroje, pretože to nie sú lacné záležitosti. Expozície sa robia na dlhšie obdobie a primerane tomu potrebujeme ísť aj technologicky s dobou. Nemôžeme robiť po starom, ani iba napodobňovať to, čo už majú všetci a čo bude zajtra „výpredajové“. Uvedomujeme si, že dnes už nestačia ani dotykové obrazovky, audiosprievodcovia, či QR kódy. Trendy sú už niekde inde a práve o tom bude workshop, ktorý sme pripravili,“ vysvetľuje vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu KSK Jana Kovácsová.

Najnovšie trendy predstavia zástupcovia dvoch firiem AV Media  a Vis gravis, ktoré sa venujú inovatívnym a interaktívnym formám prezentácie a podieľali sa na príprave expozícií v renomovaných múzeách a galériách. Svoje skúsenosti s inštalovaním expozície sprostredkuje zástupkyňa Múzea mesta Cigánd (Bodrogközi Múzeumporta). Aké sú možnosti spolupráce s Centrom celoživotného a kompetenčného vzdelávania predstavia zástupcovia Prešovskej univerzity.

„Prechodovým mostíkom k najnovším trendom využívaným v múzeách a galériách je digitalizácia. Nie všetci múzejníci si uvedomujú jej možnosti v celej šírke. Chceme tieto bariéry búrať a na konkrétnych projektoch ukázať, čo všetko sa dá,“ dodáva Jana Kovácsová. „Naším cieľom nie je len technologicky najprogresívnejšie riešenie, ale výber technológie podľa obsahu budúcej expozície. Ak má byť expozícia dobrá, zaujímavá, pútavá, progresívna, musí vznikať v interakcii múzejníkov, kreatívnych tvorcov, odborníkov na najnovšie audiovizuálne technológie a formy. K tomu chceme účastníkov workshopu dostať, aby si uvedomili nevyhnutnosť pracovať otvorene, s väčším a rôznorodým tvorivým kolektívom.“

Základným poslaním a trvalou úlohou kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je uchovávanie kultúrneho dedičstva, spravovanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov múzeí a galérií ako i spravovanie a prezentácia knižničných fondov, tvorba a prezentácia hudobno - dramatického umenia v podmienkach divadiel, realizácia výchovno-vzdelávacích podujatí v rámci mimoškolskej výchovy, organizovanie festivalov, súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a tradičnej ľudovej kultúry a umenia ako aj kvalitatívny systematický rozvoj ostatných kultúrnych služieb a kultúrnych aktivít na území Košického samosprávneho kraja.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.