Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Stavač javiskových dekorácií a pomocný osvetľovač

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Počet voľných pracovných miest v nahlasovanej pracovnej pozícii: 1

Pracovné podmienky: 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Osobnostné predpoklady:

Osobnostný typ:

Požadované doklady:

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie „stavač scénických dekorácií a pomocný osvetľovač" posielajte na adresu divadla, prípadne e-mailom v termíne do 21.08.2021. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 23.08.2021. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie v priestoroch Spišského divadla.

Adresa Spišského divadla: Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt:

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ  SD, tel.: 0948 764 380, 

Gadušová Oľga, mzdy a personalistika, tel.: 0910 873 049,

Sekretariát SD: tel.: 053/4173280, e-mail: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.