Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Literárna spoločnosť Pravé orechové oživila historické príbehy Vyšného Medzeva

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Kniha vyšla vo vydavateľstve Vienala a prezentuje obec prostredníctvom desiatich poviedok z rôznych dejinných období. Každé z diel vykresľuje osudy ľudí, ktorí síce nikdy netvorili dejiny, ale dôsledky všetkých historických zmien sa ich bezprostredne dotýkali. Autormi sú spisovatelia z Literárnej spoločnosti Pravé orechové – Slavomír Szabó, Silvia Bolčová, Vasiľ Demko, Soňa Jakešová a Anna Domaniková. V poradí ide už o dvadsiatu piatu knihu z ich autorskej dielne. Poviedky dopĺňajú jedinečné ilustrácie Jany Šlosárovej.

„Príbehy na poviedky sme nachádzali v rozhovoroch s najstaršími obyvateľmi Vyšného Medzeva. V niektorých prípadoch ide o ich osobné spomienky, či tlmočenie zachovaných spomienok i náhľad do denníkov ich rodičov. Týmto sme dokázali spracovať také témy ako pytliactvo v časoch I. ČSR, migrácia za prácou do USA počas hospodárskej krízy, priebeh II. svetovej vojny v obci, či povojnová deportácia časti pôvodného nemeckého obyvateľstva. Napriek tomu, že niektoré témy z historického hľadiska vyznievajú ako pomerne ťažké, príbehy majú skôr pozitívny charakter s vierou v dobro človeka. Svoje miesto medzi poviedkami majú aj tradované príbehy, často zabiehajúce do oblasti vidieckej mystiky. Tá je v tomto prípade výrazne iná ako v povestiach rýdzo slovenských obcí. Medzi obyvateľmi sa ústnym tradovaním zachovali staré príbehy z čias baníctva a hámorníctva spojené s údajnou existenciou trpaslíkov - probemajstrov, či záhadných nočných svetiel poletujúcich nad obcou. Časť poviedok čerpá zo života v baníckej osade Baňa Lucia, ktorá dnes patrí k Vyšnému Medzevu,“ povedal predseda Literárnej spoločnosti Pravé orechové Slavomír Szabó.

Kniha vychádza v roku 650. výročia prvej písomnej zmienky o hámorníctve, ktoré v značnej miere ovplyvnilo život a kultúru oboch Medzevov. V rokoch 1860 až 1870 tu pracovalo približne sto hámrov, v roku 1950 už len päťdesiat, ktoré majiteľom znárodnili. Usadenie nemeckého obyvateľstva v tejto oblasti siaha až do 13. storočia, keď po tatárskom vpáde bolo územie takmer vyľudnené a kráľ Belo IV. tu prizval na osídlenie Nemcov, aby rozvíjali baníctvo, metalurgiu a obchod. V súčasnosti tu spoločne bezproblémovo nažívajú obyvatelia ako slovenskej, tak i nemeckej národnosti.

Vznik knihy Vyšnomedzevské poviedky financovala obec Vyšný Medzev.

Literárna spoločnosť Pravé orechové je občianske združenie spisovateľov z Košíc. Autori tvoria na základe pamäte ľudu a archívnych materiálov. Vzniku ich diel predchádza vyhľadávanie doposiaľ nepublikovaných povestí, z ktorých sa mnohé ústne tradujú po celé generácie, ale tiež skutočných historických príbehov, a to prevažne vo vidieckom prostredí. Spoločnosť vznikla v roku 2001, ich knihy vyšli na Slovensku, v Česku i v Maďarsku.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.