Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vyskúšajte REC-PLAY 2016

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podujatie, ktoré ponúka milovníkom krátkych filmov možnosť vidieť zaujímavé snímky rôznych žánrových kategórii a ich tvorcom prezentovať sa pred širokou verejnosťou, si získalo za posledné roky svojich priaznivcov.

REC-PLAY je regionálna prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorá je zároveň postupovou súťažou do krajského a celoštátneho kola súťaže CINEAMA. Projekcia filmov začne od 9.30 a bude štvorhodinovým maratónom 47 krátkych animovaných, hraných, dokumentárnych filmov, ale aj videoklipov či experimentov. Do tohoročnej súťaže sa zapojili mladí tvorcovia od 6 do 25 rokov, študenti Školy úžitkového výtvarníctva, Strednej súkromnej umeleckej školy filmovej, deti zo Základnej umeleckej školy a Centra voľného času v Košiciach, ale aj jednotlivci, pre ktorých sa „filmárčina“ stala záľubou.

Prehliadka je otvorená pre všetkých tvorcov z Košíc a okolia. Zúčastniť sa jej môžu autori bez ohľadu na vek, ktorí súťažia so svojimi snímkami v jednotlivých vekových kategóriách do 16 rokov, od 16 do 21 rokov a nad 21 rokov. Do súťaže sa nemôžu zapojiť poslucháči a absolventi filmových vysokých škôl. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré je hlavným organizátorom podujatia zabezpečí objektívne hodnotenie súťažných diel odbornou porotou, ktorá pozostáva z troch členov z radov odborníkov a aktívnych tvorcov, teoretikov a pedagógov odborných škôl.

Po projekcii súťažných filmov sa uskutoční pre autorov rozborový seminár s členmi odbornej poroty, ktorý plní funkciu edukačnej časti podujatia a je pre súťažiacich veľkým prínosom. Celé podujatie sa zavŕši vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení.

Tu nájdete program súťažnej prehliadky.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.