Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Galéria umelcov Spiša prezentuje španielskych výtvarníkov aj slovenskú koláž

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Výstava „ 9 x 9 / Spiš – Spain“ je súčasťou medzinárodného výmenného programu, ktorého cieľom je konfrontácia súčasnej španielskej tvorby so slovenskou výtvarnou scénou. Galéria umelcov Spiša po prvýkrát na Slovensku predstavuje deviatich súčasných španielskych umelcov v rámci spolupráce s galériou Coll Blanc v meste Culla v španielskom kantóne Castelló. Výstava prezentuje súčasné trendy v španielskom umení (maľba, socha, inštalácia, video) s dôrazom na nové mená a experimentálne postupy deviatich výtvarníkov: EduardoAlonso, Pepe Beas, Marie Piere Guiennot, Alejandro Mañas, Claudia Martinez, Juan Orti, Mariano Poyatos, Ramon Roig a Mar Vicente.

"Názov výstavy "9 x 9" symbolizuje počet výtvarníkov, ktorí sa projektu zúčastňujú: deväť Španielov versus deväť Slovákov. Vybraní slovenskí výtvarníci budú prezentovaní v našej galérii od decembra 2015 – budúcu jeseň by mali mať výstavu v Španielsku. Projekt kurátorsky pripravili výtvarníci: spišská autorka Katarína Balúnová a umelec, ktorý je zároveň riaditeľom Coll Blanc – Marianno Poyatos. Slovenskú "deviatku" tvoria výtvarníci: Katarína Balúnová, Marek Brincko, Jaro Čech, Slavo Durkaj, Darina Kmeťová, Zuzana Križalkovičová, Dagmar Mavrerová, Boris Vaitovič a Vladimíra Vajs," uvádza výstavu riaditeľka galérie Mgr. Lucia Benická.
Výtvarníčka Katarína Balúnová, iniciátorka a kurátorka projektu, poznamenáva: „Pre mnohých zúčastnených autorov je typické experimentovanie s materiálmi a široký záber umeleckého vyjadrenia od maľby cez sochu – objekt, inštaláciu až k fotografii a videu. Napriek rozdielnosti vo zvolenom materiáli a technike nachádzame v prezentovanej tvorbe spoločné tematické záujmy týkajúce sa najmä reflektovania spoločnosti, či už priamo, alebo prostredníctvom architektúry a urbanizmu, čo vedie postupným očistením formy až k tvarom blízkym geometrickej abstrakcii.” Mariano Poyatos dodáva: "Tento projekt vyrastá z potreby prelomiť geografickú izoláciu, v ktorej sme vo výtvarnom umení často nútení pracovať. "9 x 9" je zbúraním bariér a zároveň konštrukciou komunikačných mostov, ktoré umožnia vytvorenie budúcej spolupráce. Výstava je reflexiou deviatich umelcov pri hľadaní spojenia medzi ich ľudskou prirodzenosťou a vesmírom." Medzinárodný projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, príspevku Španielskej ambasády v SR a galérie Coll Blanc.

Papier Kole
Unikátna výstava Papier Kole sa zameriava na vývoj slovenskej koláže v 20. a 21. storočí. Jej cieľom je prezentovať širokú paletu koláže od kresieb, farebných papierov, až po objekty a ukázať podmienky jej vzniku pod českým vplyvom. Výstava prezentuje vývoj média v troch celkoch: Swinging sixties, Individuálne mytológiePokolenie postmoderny vo vyše 150 dielachod 53 slovenských výtvarníkov. Diela sú zapožičané zo zbierok Galérie mesta Bratislava, Šarišskej galérie v Prešove, Východoslovenskej galérie v Košiciach, ako aj zo súkromných zbierok a majetku autorov.

Autor a kurátor projektu PhDr. Miro Procházka uvádza výstavu: "Zakladatelia slovenského moderného výtvarného prejavu Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla si prinášajú techniku koláže po štúdiách v Prahe k sebe domov a uplatňujú ju vo svojej práci ako pokusnú techniku. Galanda hlavne pri návrhoch obálok, Fulla pri divadelných návrhoch. Za skutočného krstného otca slovenskej koláže však možno považovať Rudolfa Fabryho, študenta na Vysokom učení technickom v Prahe. Tu sa dostal do styku s literatúrou a výtvarnou avantgardou. Výstava s výberom diel od vyše 50 autorov si kladie za cieľ postihnúť vývin slovenskej koláže od jej predvojnových počiatkov až po súčasnosť v konfrontácii s českým prvovzorom, ich príbuznosti aj odlišnosti. Podstatou je pritom ukázať, že hoci ako dosiaľ nedocenený žáner, koláž vývinovo často, aj narýchlo a spätne, postihla skoro všetky významné smery moderného umenia. Neraz dokonca poskytovala väčší priestor a slobodu, než aké dovoľovala iná tvorba, keďže výstavnou nenáročnosťou za normalizácie umožňovala konfrontáciu a prezentáciu opozičných alternatívnych tendencií ako konceptualizmu, minimalizmu, junk artu, lettrismu, gender artu, alebo ekologizmu."

Prezentovaní autori:
Alexyová – Figerová Katarína, Bajus Jozef, Barčík Andrej, Baron Karol, Bartusz Juraj, Binder Erik, Bistika Helmut, Blažo František, Brázda Jan, Brunovský Daniel, Cepka Anton, Cipár Miroslav, Cisárová - Mináriková Eva, Čerevka Radovan, Čihánková Jarmila, Derner Martin, Duchoňová Jana, Fabry Rudolf, Filo Julián, Gergeľová Viera, Guderna Ladislav, Hampl Josef, Hanák Ján, Hanáková Danica, Hudák Štefan, Hulík Viktor, Chatrný Dalibor, Jankovič Jozef, Janoušková Věra, Kellenberger Martin, Klimo Alojz, Kolář Jiří, Kopták Miloš, Kovačovský Patrik, Krošláková Ivica, Lipkovič Peter, Lukáč Milan, Marenčin Albert, Masarovičová Erna, Mikyta Svätopluk, Minárik Igor, Popovič Vladimír, Roller Peter, Rónai Peter, Rónaiová Veronika, Sadovská Dorota, Sceranka Peter, Sikora Rudolf, Szentpétery Adam, Šalko Stanislav, Šturdík Jozef, Vico Fedor, Vološčuková Edita.

Výstavy potrvajú do 6. decembra 2015.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.