Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Slovenčina včera a dnes

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra prerokovala a schválila na svojom zasadnutí pred rokom - 15.októbra 2014 materiál, ktorým vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra. Aktivity v Roku Ľudovíta Štúra 2015 koordinuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom koordinačného výboru vymenovaného ministrom kultúry.
Celý rok sa nesie v znamení aktivít venovaných Ľudovítovi Štúrovi ako poslancovi Uhorského snemu, politikovi, národovcovi, pedagógovi. My sme sa zamerali na jeho významný prínos pri kodifikácii slovenského jazyka.

„V našich priestoroch sme mali už výstavu o Ľudovítovi Štúrovi a v spolupráci so strednými školami sme uskutočnili aj prednášku k tomuto významnému jazykovedcovi“, hovorí riaditeľka knižnica Mgr. Iveta Kyselová. „Nakoľko v slovenskej komunikácii sa v poslednom období používajú nové slovné výrazy, skratky, nespisovné slová, v osobných rozhovoroch, korešpondencii, v médiách a vo verejných prejavoch, rozhodli sme sa usporiadať odborný seminár zameraný na túto tému. Prednášať budú odborníci z rôznych kútov Slovenska nielen o jazykovej kultúre, vyjadrovaní, ale v skratke aj o vývine slovenského jazyka od bernolákovčiny po súčasnosť. Možno sa dozvieme, ako budeme komunikovať v budúcnosti“, dodala riaditeľka knižnice.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky na web stránke knižnice. Seminár sa uskutoční s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republikyvo štvrtok15. októbra 2015 v priestoroch Radnice v Rožňave.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.