Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

ÚĽUV opäť v Košiciach

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sa už 70 rokov usiluje o to, aby tradičné remeslá a ľudová umelecká výroba na Slovenku nezanikli. ÚĽUV svojou činnosťou podporuje nielen samotných výrobcov, ale aj širokú verejnosť so záujmom o uchovávanie tradícií a rukodielnu výrobu. Vo svojich regionálnych centrách remesiel ponúka spektrum aktivít pre deti aj dospelých. Po úspešnom pôsobení centier v Bratislave a Banskej Bystrici prináša ÚĽUV regionálne centrum remesiel aj do Košíc. V novozrekonštruovaných priestoroch na Mäsiarskej ulici 52 sa tak vytvoril priestor na živé stretnutia s remeslom. Malí aj veľkí sa môžu tešiť na školu remesiel, tvorivé dielne, exkurzie, prednášky, výstavy, odbornú knižnicu, predaj ľudovoumeleckých výrobkov, poradenstvo pre výrobcov, organizované stretnutia majstrov a nadšencov ľudovej umeleckej výroby a mnohé iné prekvapenia.

„Ako rodená Košičanka som mala aj osobnú motiváciu priniesť ÚĽUV späť do Košíc. Počas mojich študentských čias ÚĽUV dopĺňal tradičný kolorit nášho mesta. A preto ma veľmi teší, že dnes máme možnosť vďaka finančnej podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vrátiť ÚĽUV do metropoly východu. Oživiť spomienky pamätníkov a priblížiť tradičné remeslá mladej generácii,“ hovorí generálna riaditeľka ÚĽUV, Dana Kľučárová.

Ministerstvo kultúry SR ako prijímateľ a Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako subjekt v pôsobnosti prijímateľa v rámci Regionálneho operačného programu spoločne realizovali projekt „Zriadenie Regionálneho centra v Košiciach“, ktorého hlavným cieľom je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu a rozvoj cestovného ruchu. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku bola 1 961 254,48 EUR z toho 85 % bolo financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 15 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Realizáciou predmetného projektu sa komplexne zrekonštruovala národná kultúrna pamiatka – meštiacky dom na Mäsiarskej ulici v Košiciach a tým sa vytvoril priestor pre poskytovanie služieb v oblasti ľudovej umeleckej výroby ako zložky nehmotného kultúrneho dedičstva pre región východného Slovenska.

Prvým podujatím RCR ÚĽUV Košice bude výstava najlepších prác prihlásených do 5. ročníka celoslovenskej súťaže detskej remeselnej tvorivosti V krajine remesiel 2015. Slávnostné otvorenie výstavy, bude 2. 10. 2015, spojené s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním ocenení výhercom v dvoch vekových kategóriách (8 – 11 rokov a 12 – 15 rokov). Okrem ocenených detí budú odovzdané aj tri uznania pre pedagógov. Výstava bude verejne prístupná od 5. 10. 2015 do 15. 1. 2016.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.