Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ocenenie pre Východoslovenské múzeum

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Žiarové hroby v teréneGermánske žiarové pohrebisko v Rankovciach bolo objavené náhodne. Začiatkom mája 2014 získali odborní pracovníci Východoslovenského múzea v Košiciach malý súbor železných predmetov, ktoré sa celkom nečakane našli v lese, na území katastra obce. Súbor obsahoval šatovú sponu, nôž a zlomky kovaní štítu. Predmety a tiež nálezcom opísané nálezové okolnosti poukazovali na to, že ide o porušený žiarový hrob z rímskej doby, čo sa potvrdilo pri následnej obhliadke miesta nálezu.

Východoslovenské múzeum uskutočnilo v lokalite malý záchranný výskum a preskúmalo ďalšie tri žiarové hroby. V letnej sezóne 2014 sa na pohrebisku začal jeho systematický výskum. Podľa predbežných zistení sa pohrebisko rozkladá na ploche približne 60 x 40 metrov. Vlani sa preskúmala plocha 100 m2, na ktorej bolo odkrytých a zdokumentovaných prvých 20 žiarových hrobov. Tie sa nachádzali pod vrstvou lesnej pôdy a spočívali v plytkých jamkách zahĺbených v kamenistom podloží. Pohrebisko bolo porušené len v malej miere.

Ojedinelé nálezy zlomkov kovových predmetov, skla, kalcinovaných (prepálených) kostí a črepov, nachádzajúce sa vo vrstve nad hrobmi a v ich okolí, mohli byť pôvodne inventárom hrobov, ale aj súčasťou pohrebného hrobu pozostalých.

Pohrebisko v Rankovciach sa vyznačuje pozoruhodnou skladbou nálezov. V preskúmaných hroboch sa našli predmety germánskeho pôvodu , ale aj nálezy, ktoré pochádzajú z rímskych provincií i zo severu Európy z gótskeho prostredia. Objav pohrebiska v Rankovciach priniesol nové poznatky o kultúrno-etnickom a historickom vývoji osídlenia východného Slovenska v staršej rímskej dobe. Vo výskume pohrebiska sa naďalej pokračuje.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.