Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Dotačná komisia KSK

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zloženie dotačnej komisie

1. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v zmysle čl. 4 ods. 1 Štatútu Dotačnej komisie schválilo Uznesením č. 473/2020 zo 14. decembra 2020 zloženie dotačnej komisie:

 1. Mgr. Rastislav Javorský – predseda dotačnej komisie
 2. Mgr. Milan Kaplan
 3. JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.
 4. Adnan  Akram
 5. Ing. Ján Kokarda
 6. Ing. Pavol Bečarik
 7. PhDr. Jana Cibereová
 8. Michal Rečka
 9. Ing. Jozef Želinský
 10. Pavol Burdiga
 11. Ing. Štefan Bašták
    

2. V zmysle čl. 4 ods. 5 Štatútu Dotačnej komisie predseda Košického samosprávneho kraja menoval členov dotačnej komisie – zamestnancov Úradu Košického samosprávneho kraja s hlasom poradným:

 1. JUDr. Boris Bilčak
 2. Ing. Martin Sokol
 3. Mgr. Alena Šuranová – tajomník dotačnej komisie

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.