Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Otvorená zóna v Katovej bašte obohatí aj Uličku remesiel

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Projekt patrí do skupiny siedmich investičných akcií, na ktoré získal Košický samosprávny kraj finančné prostriedky z Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 7.1 – EHMK Košice 2013. Nenávratný finančný príspevok na projekt Ostrovy kultúry - Ulička remesiel bol 1 480 440 eur. Autormi architektúry sú Ing. arch. Martin Drahovský a Ing. arch. Anton Reitzner, autormi expozície Dárius Gašaj a Martin Jarinkovič. Zhotoviteľom diela je EUROVIA SK, a.s., Košice.

ROP logoProjekt prispieva k rozšíreniu doterajšej kultúrnej ponuky v areáli Katovej bašty a ponúka verejnosti celkom nové priestory v Uličke remesiel, kde na doteraz nevyužívanom pozemku vedľa múzea na Hrnčiarskej 11 vznikol Dom remesiel. Prepája areál Katovej bašty s domom a areálom tradičných remesiel a vytvára nový príťažlivý priestor. Expozícia historických remesiel s galériou bude prezentovať aj ojedinelé stredoveké archeologické nálezy.

Priamo v areáli Katovej bašty pribudne expozícia fortifikácie - obranného systému stredovekých Košíc. Bude umiestnená v kazematách Katovej bašty - chodbách a pivniciach v hradbách pevnosti, ktoré slúžili kedysi ako sklady zbraní, ubytovací priestor vojsk, ale aj ako klobučnícka manufaktúra. Lákadlom sa určite stane interaktívna dobývacia veža pre deti v areáli dvora remesiel.

Vďaka projektu pribudne múzeu rozsahom najväčšia interiérová a exteriérová prezentácia kultúry v chápaní expozícií, výstav a podujatí, vrátane možnosti na divadelné vystúpenia, premietanie filmov, koncerty a pod. Vzhľadom na umiestnenie v historickom centre Košíc bude areál magnetom cestovného ruchu a bude vhodný aj na zážitkové prezentácie pre návštevníkov (napr. Noc múzeí, Gurmán Fest, Esencia Košíc - Zlatý žobrák).

Dom remesiel stojí na samostatnej parcele na Hrnčiarskej 11. Postupným odkrývaním sa objavili rôzne úrovne historickej zástavby. Keďže ide o ojedinelý prípad pozemku, ktorý je situovaný kolmo na hradobný systém, vyskytla sa unikátna príležitosť prezentovať profil hradieb. Odkryté nálezy vidia návštevníci vďaka sklenenej podlahe. Dom remesiel je určený na expozíciu histórie remesiel s lektorskou miestnosťou a pracovňou v podkroví. Na opačnej strane pozemku je situovaná dobývacia veža. Model ilustruje funkciu hradieb a spôsob dobývania mesta. Zatraktívni prostredie pre deti a mládež a umožní aj simulovať historické boje pri rôznych akciách, ktoré múzeum pripravuje.

Kazematy tvoria strieľne z obdobia neskorej gotiky a rannej renesancie. Múzeum v nich malo sklady. Rekonštrukcia vrátila vizuálne spojenie nádvoria a kazemát, sprístupnila ich a upravila na expozičné priestory. Autentickú podobu in situ dostala centrálna strieľňa, v ostatných častiach vznikne expozícia mestskej fortifikácie. Nový priestor na predaj vstupeniek a suvenírov dopĺňajú samostatné hygienické priestory pre návštevníkov. Lepšie podmienky získali aj lektori.

Súčasťou projektu je aj drobná architektúra v dvore remesiel. Tvoria ju oplotenie a vonkajšia brána zo Starej baštovej, dvojkrídlová bránka v kamennom múre, prezentačné drevené stánky remesiel, lavičky, koše na odpadky, bicyklové stojiská, vonkajšie osvetlenie, zavlažovací systém.

Otvorené zóny - Ostrovy kultúry v zariadeniach v pôsobnosti KSK

Sedem investičných projektov realizuje Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013. Projekt Ostrovov kultúry Otvorených zón je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „EHMK - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Nenávratný finančný príspevok na všetkých sedem projektov je spolu 9 644 531 eur.

Päť ostrovov zhotovitelia odovzdali v riadnom termíne, k štyrom už bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (Divadlo Thália, Bábkové divadlo, Barkóczyho palác, Ulička remesiel), vo Verejnej knižnici J. Bocatia na Hviezdoslavovej ulici je kolaudačné konanie pred ukončením. Vo Vsl. galérii a v Historickej účelovej budove Vsl. múzea, kde bol riadiacim orgánom schválený predĺžený termín do konca apríla, resp. mája, už boli stavby odovzdané a začína sa kolaudačné konanie.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.