Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prevencia kriminality

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj (ďalej len KSK) sa pri výkone samosprávy v zmysle zákona o samosprávnych krajoch (§ 4 zák. č. 302/2001 Z.z.) stará o všestranný rozvoj územia a o potreby svojich obyvateľov.

V zmysle zákona č. 583/2003 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti je subjektom prevencie kriminality na regionálnej úrovni vyšší územný celok (KSK), ktorý spolupracuje s obvodným úradom v sídle kraja na rozpracovaní stratégie prevencie kriminality na podmienky kraja a vykonáva pôsobnosť v oblasti prevencie kriminality.

KSK preto vyvíja aktivity v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a v súlade s týmto dokumentom schvaľuje Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja ďalšie strategické a koncepčné programy na riešenie závažných spoločenských problémov. Medzi závažné spoločenské problémy patria okrem iného aj otázky bezpečnosti občanov a ich majetku. KSK dlhodobo podporuje aktivity smerujúce k rôznym formám prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.