Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ceny za rok 2020

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Cena Košického samosprávneho kraja

Ľubica Blaškovičová, herečka Štátneho divadla Košice
pri príležitosti životného jubilea
za dlhoročnú profesionálnu umeleckú tvorbu, významný podiel na rozvíjaní divadelného života, rozvoj občianskej spoločnosti a aktívnu prácu v komunálnej i regionálnej samospráve

Juraj Jakubisko, filmový režisér, scenárista, kameraman, výtvarník
za celoživotné dielo a výnimočný umelecký prínos k rozvoju slovenskej aj svetovej kinematografie, za majstrovské prenesenie zvykov, tradícií, ľudového výtvarného umenia a hudobných motívov rodného kraja do atmosféry svojich filmov 

Ľudmila Lakomá – Krausová, výtvarníčka
pri príležitosti životného jubilea
za umelecké stvárnenie duchovného bohatstva Zemplína, za významný podiel na uchovávaní a prezentovaní prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu vo výtvarnej tvorbe

Marcela Maniaková, folkloristka, zakladateľka viacerých umeleckých zoskupení
za upevňovanie národného povedomia prostredníctvom tradičnej ľudovej kultúry, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v oblasti umeleckého vzdelávania

Viera Skoumalová, pedagogička
za vynikajúcu celoživotnú prácu v oblasti regionálneho školstva a osobitný prínos pre vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Historická osobnosť regiónu

Ján Rumann, prvý župan „Župy košickej“
za budovanie verejnej správy na princípoch demokracie, za zásluhy o politickú konsolidáciu a hospodárske oživenie východného Slovenska 

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja

Ladislav Orosz, právnik a pedagóg
za prínos v oblasti občianskych, ľudských práv a ústavného práva, odvahu pri presadzovaní hodnôt slobody a demokratického právneho štátu, rozvoj právneho myslenia a odovzdávanie vedomostí mladej generácii

Jozef Plachý, bežecká legenda
za neobyčajnú vytrvalosť, húževnatosť, obrovské nasadenie a jedinečné úspechy počas aktívnej atletickej kariéry, desaťročia korunované neprekonateľným celosvetovým rekordom, za prvotriednu reprezentáciu na vrcholných podujatiach, šírenie myšlienok olympizmu, znamenitú trénerskú prácu a výchovu mládeže k športu

Ján Rosocha, prednosta Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice
za excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej liečby, vybudovanie najmodernejšieho pracoviska pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov v celoslovenskom meradle a za významný podiel na laboratórnej diagnostike nového koronavírusu

Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT Rankovce
za komplexný prístup k trvalo udržateľnému bývaniu a aktivity na zvýšenie vzdelanosti, zamestnanosti a inklúzie marginalizovaných komunít v Košickom kraji

Norbert Werner, astrofyzik
za mimoriadny prínos k astrofyzikálnemu vesmírnemu výskumu, úsilie o pozdvihnutie slovenskej vedy na svetovú úroveň a popularizáciu astronómie

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.