Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Košický kraj spolu so Zakarpatskom spúšťa projekt CLIMADAM zameraný na ochranu životného prostredia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj okrem Plánu obnovy krajiny spúšťa ďalší projekt zameraný na zmierenie negatívnych dopadov zmien klímy a ochranu životného prostredia. Spolu so Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny pripravil cezhraničný projekt CLIMADAM.

„Klimatické zmeny prekračujú hranice kraja, ide o globálny jav, ktorý však môžeme ovplyvniť aj z regionálnej úrovne. Košický samosprávny kraj začal spolupracovať s východným susedom zo Zakarpatskej oblasti, nakoľko v boji proti zmene klímy je potrebné vnímať toto územie ako jeden celok. Projekt CMIMADAM, ktorý sme začali, potrvá tri roky. V rámci neho sa budeme venovať najmä otázkam udržateľnej dopravy, ako aj opatreniam zameraným na zmiernenie negatívnych dopadov zmien klímy. Zakarpatskú oblasť považujeme za spoľahlivého partnera, s ktorým môžeme zdieľať naše know-how. Verím, že obyvateľom kraja, prihraničných oblastí aj Zakarpatska ponúkneme kvalitné riešenia zamerané na ochranu nášho životného prostredia,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Projekt CLIMADAM sa zaoberá troma oblasťami, jednou z nich je zníženie emisií skleníkových plynov. Na oboch stranách hranice by sa v najbližších troch rokoch mali realizovať opatrenia zamerané na prechod na udržateľný typ dopravy, to znamená presadnutie z áut do autobusov či iných dopravných prostriedkov.

Druhou skupinou aktivít cezhraničného projektu je adaptácia na klimatickú zmenu. Košický samosprávny kraj už má spracovanú túto adaptačnú stratégiu, v rámci projektu preto bude spracovaný strategický dokument pre Zakarpatskú oblasť. Adaptačná stratégia mapuje napríklad to, ako sa bude vyvíjať klíma v jednotlivých mestách či obciach a ako vieme tieto zmeny klímy ovplyvniť tak, aby nemali výrazné negatívne dopady.

Súčasťou aktivít tohto projektu je aj informačná kampaň zameraná na opatrenia, ktoré dokážu pomôcť životnému prostrediu. Partneri na oboch stranách hranice preto budú informovať napríklad o tom, aké opatrenia môžeme realizovať, aby sme predchádzali povodniam, obdobiam sucha či aké vodozádržné opatrenia môžeme realizovať aj na svojich záhradách, v obciach či mestách.

„Spoločne so slovenským partnerom chceme vypracovať mechanizmus, ktorý pomôže zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy na oboch stranách hranice. Spoločné stretnutia sú preto dôležitým nástrojom pre vyriešenie tohto problému. Spolupráca Ukrajiny a Slovenska je veľmi vítaná. Myslíme si však, že najdôležitejšie je, aby sme kultúre odpadového hospodárstva učili najmä našich obyvateľov,“ povedal zástupca Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie István Petruško.

Projekt CLIMADAM je podporený z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci Košického samosprávneho kraja ho koordinuje krajská Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, partnerom na ukrajinskej strane sú  Zakarpatská oblastná štátna správa a Rozvojový inštitút Karpatského regiónu.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.