Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Archív materiálov na pripomienkovanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Tieto materiály už nie je možné pripomienkovať

02.02.2021

Návrh VZN o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hviezdoslavova 5, Rožňava

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hviezdoslavova 5, Rožňava, ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava.
 
27.11.2020

Návrh na zmenu a doplnenie VZN KSK č. 1/2002

       
Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014.
 
27.11.2020

Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN č. 18/2012

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.
 
27.11.2020

Návrh VZN KSK o poskytovaní dotácií

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja zo 14. decembra 2020 o poskytovaní dotácií.
 
27.11.2020

Návrh VZN KSK o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
 
09.10.2020

Návrh VZN KSK z 26. októbra 2020 o používaní symbolov KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 1/2002 o používaní symbolov KSK v znení VZN KSK č. 8/2008 a č. 5/2014

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja z 26. októbra 2020 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

  

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.