Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Krajské zastupiteľstvo sa zišlo poslednýkrát v tomto roku

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Posledné tohtoročné zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) sa konalo v pondelok 14. 12. 2020. Realizovalo sa prezenčnou formou a poslanci, ako aj všetci prítomní sa ho mohli zúčastniť po absolvovaní antigénového testovania. Medzi najdôležitejší bod patril návrh rozpočtu, s ktorým bude župa hospodáriť v budúcom roku. Jeho tvorbu však ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, v dôsledku čoho došlo k výpadku príjmov.

„Košický samosprávny kraj bude od nového roka hospodáriť s viac ako 296 miliónmi eur. V rámci kapitálových výdavkov župa investuje najväčšiu časť, 40 miliónov eur do opravy ciest II. a III. triedy a mostov, ktoré boli dlhodobo zanedbávané. Zastupiteľstvo schválilo aj úver vo výške 5 miliónov eur, ktorým zabezpečíme rekonštrukcie mostov a priepustov v havarijnom stave. Samozrejme, rozpočet je stavaný tak, aby predovšetkým pokrýval chod všetkých župných organizácií,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Krajskí poslanci odobrili aj niekoľko Všeobecne záväzných nariadení. Zmenou prejde napríklad doposiaľ používané logo KSK. Jeho modernizácia bude postupná a zahŕňať bude aktuálne komunikačné a vizuálne trendy. Cieľom ďalšieho schváleného VZN je nový systém poskytovania dotácií zo župného rozpočtu. „Našim zámerom je prispieť k väčšej transparentnosti a efektivite poskytovania dotácií. Ich pridelenie alebo zamietnutie bude hodnotiť dotačná komisia. Do rozhodovania sa však bude môcť zapojiť aj verejnosť či poslanci. Okrem toho, aktívne zverejňovanie celého procesu prideľovania uľahčí možným žiadateľom prístup k dotáciám,“ dodal župan.

Zelenú dostal aj nájom 14 obytných a sanitárnych kontajnerov pre neziskovú organizáciu Oáza - nádej pre nový život v Bernátovciach, za symbolické jedno euro ročne. Kontajnery poslúžia ako dočasné karanténne ubytovanie pre ľudí bez domova v čase pandémie. Podporu získala aj realizácia a spolufinancovanie projektu KlimaPark Kysak. Ten by mal inšpirovať a vzdelávať učiteľov a študentov stredných škôl, ale aj všetkých obyvateľov kraja o možnostiach ozdravovania klímy. Okrem toho, úpravou prejde aj dlhodobo nezmenená výška úhrady za sociálnu službu v župných zariadeniach sociálnych služieb. Predseda KSK prítomných informoval o plnení uznesení a Zastupiteľstvo KSK sa dohodlo aj na ďalšom pláne rokovaní.

Krajskí poslanci sa najbližšie stretnú až v budúcom roku v termíne 19. 2. 2021.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.