Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Krajskí poslanci budú schvaľovať rozpočet aj prenájom obytných kontajnerov ľuďom bez domova

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Poslancov Košického samosprávneho kraja čaká v pondelok (14. 12. 2020) posledné zastupiteľstvo v tomto roku. V rámci programu budú schvaľovať aj rozpočet kraja na rok 2021. Jeho tvorbu ovplyvnila pandémia ochorenia COVID -19 a s ňou súvisiaci výpadok príjmov. Návrh rozpočtu na budúci rok predstavuje sumu viac ako 296 miliónov eur.

„Pandémia nového koronavírusu má dosah aj na navrhovanú výšku rozpočtu, s ktorým by mala župa hospodáriť v budúcom roku. Najvýraznejšie je to viditeľné na daniach z príjmov fyzických osôb. Oproti vlaňajšku je táto časť rozpočtu kvôli koronakríze nižšia o viac ako sedem miliónov eur,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Dodal, že župa sa chce aj v budúcom roku sústrediť na obnovu cestnej a budovanie cyklistickej infraštruktúry. „Z celkového objemu viac ako 63 miliónov eur v rámci kapitálových výdavkov by malo ísť na opravy komunikácií a mostov približne 40 miliónov eur. V pláne máme rekonštrukcie ciest aj mostov postavených z nosníkov typu Vloššák.“ Na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy župa získala aj nenávratnú finančnú výpomoc 20 miliónov eur od Ministerstva financií SR.

Krajskí poslanci budú na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí rokovať o 23 bodoch programu. Jednou z tém bude aj zabezpečenie dočasného karanténneho ubytovania pre ľudí bez domova. Košický samosprávny kraj zakúpil 10 obytných a 4 sanitárne kontajnery, ktoré chce za 1 euro ročne prenajať neziskovej organizácii Oáza – Nádej pre život v Bernátovciach. Na schválenie prenájmu bude potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov. Reč bude aj o novom VZN o dotáciách, ktoré by malo zefektívniť a zvýšiť transparentnosť ich poskytovania. Poslanci by mali rozhodnúť aj o realizácii a spolufinancovaní projektu v oblasti envirovýchovy. Košická župa by tak bola jednou z prvých, ktorá na Slovensku vybuduje kapacity pre vzdelávanie učiteľov a stredoškolákov  v rámci tém životného prostredia. Na programe budú aj majetkové veci a tiež návrh VZN o zmenách v súvislosti s výškou úhrady za sociálne služby.

Zasadnutie Zastupiteľstva KSK bude prebiehať prezenčnou formou a uskutoční sa v pondelok 14. 12. 2020. Všetci prítomní sa ešte pred rokovaním podrobia antigénovému testovaniu.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.