Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kraj zabezpečí dočasné karanténne ubytovanie pre ľudí bez domova

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Pandémia nového koronavírusu sa nevyhýba ani ľuďom bez domova. Košický samosprávny kraj (KSK) chce byť aj v tomto nápomocný. Župa nakúpila obytné kontajnery, ktoré v prípade nákazy vírusom COVID-19 poslúžia na dočasné karanténne bývanie pre ľudí bez domova. O ich využití bude rozhodovať Zastupiteľstvo KSK v pondelok 14. decembra. Podľa návrhu chce kraj za symbolické 1 euro ročne prenajať obytné kontajnery útulku Oáza – Nádej pre nový život, n. o. v Bernátovciach, ktorý vedie katolícky kňaz Peter Gombita. Z dôvodu hodného osobitého zreteľa musí zámer odsúhlasiť krajské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Kraj zabezpečí dočasné karanténne ubytovanie pre ľudí bez domova„Dodržiavať karanténu v prípade, že obyvatelia nemajú strechu nad hlavou, je náročné, preto sme sa aj v záujme ochrany verejného zdravia rozhodli pomôcť. Prostredníctvom našej organizácie, Správy majetku KSK, sme zaobstarali 10 obytných a 4 sanitárne kontajnery, na tento nákup sme vyčlenili z krajského rozpočtu takmer 80-tisíc eur. Útulok neziskovej organizácie Oáza - Nádej pre nový život v Bernátovciach je najväčším zariadením pre ľudí bez domova v našom kraji, aktuálne poskytuje ubytovanie približne 280 ľuďom. Z toho dôvodu navrhujeme dať im tieto obytné kontajnery do dlhodobého prenájmu,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Vďaka obytným kontajnerom bude zabezpečená karanténa aj osobná hygiena ľudí bez domova tak, aby sa znížilo riziko ochorenia a šírenie infekcie. V dočasnom karanténnom zariadení v útulku Oáza – Nádej pre nový život, n. o. bude pre nich tiež zabezpečené ubytovanie, strava, hygienické potreby, testovanie aj prítomnosť zdravotníckeho personálu a sociálnych pracovníkov.

Povinnosť zriadiť dočasné karanténne bývanie pre ľudí bez domova uložila Vláda SR predsedom samosprávnych krajov a primátorom miest s počtom obyvateľov nad 20 000. Cieľom je zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb, ktoré sú podmienené odkázanosťou a tiež do centier pre rodiny.

Kraj zabezpečí dočasné karanténne ubytovanie pre ľudí bez domovaObytné kontajnery využije Košický samosprávny kraj aj po skončení pandémie. Vďaka nim bude môcť pomáhať svojim obyvateľom zabezpečiť dočasné ubytovanie aj v iných nepredvídaných životných situáciách, ktorých príčinou môžu byť napríklad živelné pohromy.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.