Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Košický samosprávny kraj začína rekonštruovať most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj ukončil súťaž na výber zhotoviteľa, ktorý odstráni sutiny mosta M4959 cez rieku Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. Už v najbližších dňoch by sa mali k mostu presunúť mechanizmy, ktoré budú realizovať práce. „Uplynulé tri mesiace sme sa okrem výstavby novej obchádzkovej trasy cez osadu Sopotnica venovali príprave a realizácii verejného obstarávania a ďalším administratívnym krokom, ktoré sú nevyhnutné k rekonštrukcii tohto mosta. Práce výrazne urýchlila spolupráca s Okresným úradom Košice-okolie aj Štátnymi hmotnými rezervami SR, ktoré nám poskytnú dočasné mostné provizórium. V najbližších dňoch preto môžeme začať s odstraňovaním sutín mosta, ktoré sa zrútili, vrátane zvyšných nosníkov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Po odstránení sutín prebehne diagnostika spodnej stavby, čím župa zistí rozsah poškodenia. Následne bude ponad rieku Hornád osadené dočasné mostné provizórium, ktoré umožní opätovný prejazd týmto úsekom. Zhotoviteľ by mal ešte v tomto roku začať s prípravou projektovej dokumentácie. Samotná výstavba novej nosnej konštrukcie mosta sa začne v budúcom roku. Podľa zmluvy by mali byť práce ukončené do 300 pracovných dní od prevzatia staveniska.

Rekonštrukcia mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou bude stáť 1 752 000 eur. „Košický samosprávny kraj už štandardne zahŕňa do zmlúv takzvanú subdodávateľskú doložku. Znamená to, že zhotoviteľ je povinný uvádzať údaje o všetkých subdodávateľoch, ktorých práce využije na rekonštrukciu mosta, ako aj to, aké percento prác budú dodávať. Zároveň sa zaviazal vysporiadať voči nim všetky záväzky pred ukončením rekonštrukcie. V prípade, že subdodávatelia nebudú vyplatení zo strany dodávateľa, môžu požiadať o vyplatenie župu. Tieto položky následne Kraj už neuhradí zhotoviteľovi. Týmto spôsobom chceme zaistiť bezproblémové pokračovanie prác,“ dodal Trnka.

Most M4959 medzi Kysakom a Veľkou Lodinou Košický samosprávny kraj uzavrel pre všetku dopravu v prvej polovici augusta po tom, čo vykonal iniciatívnu mimoriadnu prehliadku. Tá ukázala, že na moste sú deformácie a trhlina. Aj napriek tomu, že od vtedy nebol zaťažený vozidlami, 31. októbra sa jeho časť samovoľne zrútila.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.