Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

O programe

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Terra Incognita – Košický kraj je dlhodobý program Košického samosprávneho kraja, ktorým sa pripojil k projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013.

Cieľom programovej časti Terra Incognita Košický kraj je pripraviť návštevníkom Košíc, ale aj ich obyvateľom, ponuku zážitkov v celom regióne, ponúknuť možnosti na spoznávanie objavovanie a zážitky.

Pôvodným zámerom programu Terra Incognita bolo ukázať prepojenie kultúrnych tradícií regiónu s kultúrnymi tradíciami Európy prostredníctvom troch tematických ciest – Vínnej cesty, Gotickej cesty a Železnej cesty. Na týchto miestach sú popísané cieľové body – kultúrne, historické alebo technické objekty, v ponuke sú aj ďalšie zaujímavosti a prírodné unikáty v dostupnom spádovom území.

Plagát

Košický samosprávny kraj sa k projektu EHMK pripojil už v čase kandidatúry mesta Košice. Realizoval investičné projekty Ostrovy kultúry, programovú časť Terra Incognita –Košický kraj a ďalšie podporné projekty.

Regionálna samospráva podporuje zlepšenie drobnej rekreačnej infraštruktúry a podujatia v mestách a obciach. Vďaka tomu pribudla napríklad vyhliadková veža, náučné chodníky v historických baníckych oblastiach, vznikla aleja drevených sôch kráľov, opravili sa oddychové zóny na miestach turistických atraktivít. Aj ďalšie projekty z rôznych iných grantových schém, z programov cezhraničnej spolupráce, sú obsahovo nasmerované k cieľom, ktoré prepájajú kultúru s cestovným ruchom. Popri kľúčových podujatiach sa uskutočnilo množstvo ďalších kultúrnych, spoločenských, športových a turistických aktivít, ktoré doplnili ponuku pre domácich i zahraničných návštevníkov.

Viac informácií o pokračovaní a aktuálnom dianí nájdete na www.terraincognita.sk a na stránke organizácie Košice región turizmus, ktorá je v súčasnosti implementačným orgánom programu Terra Incognita.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.