Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Župa investuje do súvislých opráv ciest 3 milióny eur

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj začal v jeseni realizovať súvislé opravy ciest na vybraných úsekoch komunikácií II. a III. triedy. Do zásobníka opráv boli zaradené cesty vo veľmi zlom technickom stave.

„Úseky ciest, ktoré prejdú opravou ešte v tomto roku sme vyberali na základe posúdenia ich stavebno-technického stavu, aj na základe opakovaných podnetov od obyvateľov nášho kraja. Väčšina z nich je zaradená do stavebno-technického stavu štyri, čo znamená veľmi zlý stav. Do konca tohto roka by malo byť opravených dvadsať úsekov ciest v celkovej dĺžke vyše devätnásť kilometrov. Tieto opravy si z krajského rozpočtu vyžiadajú zhruba 1 400 000 eur. V súvislých opravách budeme pokračovať aj v budúcom roku, kde máme alokovaných ďalších 1 600 000 eur,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Stavebné práce bude zabezpečovať vysúťažený dodávateľ pre jednotlivé strediská Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK). Uzavreté sú preto štyri zmluvy na súvislé opravy ciest, a to pre stredisko SC KSK Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a spoločne pre Michalovce a Trebišov. Košický samosprávny kraj počas mesiaca september realizoval prehliadky všetkých úsekov, ktoré prejdú súvislou opravou. Táto technológia opráv sa osvedčila aj v minulosti. „Hlavnou výhodou je, že cesty prejdú celoplošnou obnovou a nie len „plátaním“ výtlkov. Ide o cesty, kde nie je poškodené podložie, no nerovnosti na povrchu už ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky. Asfaltový koberec okrem iného zabezpečí plynulú a bezpečnú jazdu, keďže sa dokáže prispôsobiť terénu aj napojeniam na miestne komunikácie,“ doplnil župan.

Ešte v tomto roku Košický samosprávny kraj začne s obnovou cesty napríklad v intravilánoch obcí Rankovce, Hrašovík, Vyšný Klátov či Kecerovce. Ťažké mechanizmy sa presunú aj na Zemplín, kde prejde opravou cesta na Vrbovskej ulici aj cesta od Malého Horeša po Kráľovský Chlmec.  Opravou prejdú aj vozovky v obci Slovinky, v intraviláne obce Krásnohorské Podhradie v smere na Paču, cesta od Dlhej Vsi po hranicu s Maďarskom, cesta v Margecanoch po križovatku s III/3278 aj cesta od železničného priecestia v Čani po križovatku v smere na obec Gyňov. V okrese Michalovce prejde stavebnou úpravou i úsek od križovatky s II/555 do obce Bajany.

Stavebné práce sa budú realizovať za čiastočného obmedzenia cestnej premávky, teda vždy v jednom jazdnom pruhu. Ich rýchlosť bude závisieť od aktuálnych poveternostných podmienok.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.