Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Oznámenie o zmene Národného orgánu Programu cezhraničnej spolupráce ENI HUSKROUA

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Akúkoľvek korešpondenciu adresovanú Národnému orgánu Program ENI HUSKROUA je s účinnosťou od 1.10.2020 potrebné zasielať na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
Račianska 153/A, 830 03 Bratislava

Informácia pre slovenských prijímateľov týkajúca sa kontroly výdavkov a verejného obstarávania

Platí usmernenie od Spoločného technického sekretariátu v Budapešti, že zasielanie priebežných, resp. záverečných správ projektov na prvostupňovú kontrolu bude prebiehať cez systém Interreg+.

Uvedená adresa platí pre zasielanie dokumentácie na kontrolu VO, ktorú žiadame adresovať aj s identifikáciou príslušného Oddelenia kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce programu ENI alebo Oddelenia auditov a kontroly verejného obstarávania programov cezhraničnej spolupráce.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.