Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Konferencia "Budúcnosť dopravy v meste Košice a Košickom kraji"

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

CIEĽ KONFERENCIE
Na základe analýzy doterajšieho vývoja a rozvojových tendencií mesta a regiónu naznačiť nové strategické zámery rozvoja dopravy v Európskom hlavnom meste kultúry 2013 a Košickom kraji so zreteľom na aplikáciu prvkov trvalo udržateľného dopravného systému, integráciu a humanizáciu dopravy či rozvoj cestovného ruchu. Konferencia je určená pre vybraných výkonných a volených zástupcov regionálnej samosprávy, volených a výkonných reprezentantov miest, zástupcov relevantných centrálnych orgánov verejnej správy, zástupcov odborných inštitúcií zaoberajúcich sa danou problematikou a iných so záujmom o danú tému.

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
doc. Ing. Ján Mandula, PhD., Technická univerzita Košice
doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD., Technická univerzita Košice
Ing. Ladislav Olexa, PhD., Košický samosprávny kraj

Pozvánka

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.