Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Cesty v okrese Spišská Nová Ves budú bezpečnejšie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Problematické úseky cesty  II/546 medzi obcami Nálepkovo a Hnilčík v dĺžke 1 600 m  a II/533 medzi Novoveskou Hutou a Spišskou Novou Vsou v časti dlhej 320 metrov boli opravené dvojvrstvovým emulzným náterom. „Obidva úseky patrili medzi rizikové cesty s vysokou mierou nehodovosti, pričom k dopravným nehodám dochádzalo aj z dôvodu zhoršených adhéznych podmienok. Po oprave predpokladáme zvýšenie bezpečnosti premávky motorových vozidiel na týchto úsekoch,“ informoval generálny riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja Anton Trišč.

Košický samosprávny kraj pokračuje v letných opravách vozoviekNa úseku Nálepkovo a Hnilčík došlo v prvej polovici tohto roka už k piatim dopravným nehodám, pričom za vlaňajší rok eviduje najväčšia krajská organizácia osem a za rok 2018 štyri nehody na tomto úseku. Uvedené štatistiky zahŕňajú iba škodové udalosti, kedy bola privolaná polícia. Správa ciest odhaduje, že skutočný počet nehôd a škodových udalostí na predmetných úsekoch môže byť až dvojnásobný.

Košický samosprávny kraj pokračuje v letných opravách vozoviekOkrem scelenia povrchu sa po oprave zvýšila aj drsnosť povrchu vozovky, čím bolo zabezpečené zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky pri prejazde týmito úsekmi vozoviek. Opravený úsek medzi Novoveskou Hutou a Spišskou Novou Vsou bol zároveň plynule napojený na úsek, ktorý bol opravený na jeseň v roku 2019, čím sa zároveň dosiahla aj optická celistvosť úseku. Práce na predmetných úsekoch pokračujú aj  v priebehu tohto týždňa zametaním prebytočného kameniva, premávku a zjazdnosť úsekov však táto činnosť ovplyvní len v minimálnom rozsahu.

Košický samosprávny kraj pokračuje v letných opravách vozoviek Zvýšenie kvality ciest v správe Košického samosprávneho kraja a predĺženie životnosti ich povrchu je jednou z priorít krajskej samosprávy. „Počas letných mesiacov by sme mali formou súvislých opráv alebo veľkoplošnými vysprávkami opraviť približne 70 kilometrov ciest vo všetkých regiónoch nášho kraja. Z toho emulzný náter, ktorý bol použitý aj pri oprave týchto dvoch úsekov na Spiši, sa bude aplikovať na 22 kilometroch. Táto forma opráv je efektívnejšia, ako opakované plátanie výtlkov. Zároveň dochádza aj k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, čo je z pohľadu Košického samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy, najdôležitejšie,“ uzavrel predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.