Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Unifikovaný futbal - XIII. ročník

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

JASANIMA – DSS Rožňava v spolupráci so Slovenským hnutím špeciálnych olympiád v Bratislave a s Občianskym združením Rehamenta zorganizovali dňa 24. mája 2013 XIII. ročník futbalového turnaja unifikovaných družstiev. Do turnaja sa zapojili štyri rožňavské družstvá: dve družstvá Spojenej školy internátnej, družstvo JASANIMA – DSS a družstvo organizačnej súčasti AMALIA – DSS. Do hry sa z radov intaktnej populácie zapojili žiaci Základnej školy Zoltána Fábryho v Rožňave a študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašovaného pracoviska v Rožňave. Pre nepriaznivé počasie sa akcia konala v telocvični Obchodnej akadémie. Úvodný ceremoniál spestrili svojím programom mažoretky zo Spojenej školy internátnej. Účastníkom podujatia sa v úvode prihovorili a veľa športových úspechov zaželali pán Pavol Burdiga, primátor mesta Rožňava, pán PhDr. Bc. Ján Matu, prednosta Obvodného úradu Rožňava, a pani JUDr. Margita Petrová, riaditeľka JASANIMA – DSS. Po odznení hymny Slovenského futbalového zväzu a hymny Special Olympics nasledoval slávnostný výkop, ktorého sa zhostil pán primátor Pavol Burdiga. Priebeh futbalového zápasu sledoval rozhodca Peter Repaský. Napínavé dianie na ihrisku komentoval Attila Bocsársky, ktorý asistoval aj pri zážitkových hrách počas prestávok, do ktorých sa zapojili aj návštevníci podujatia. Celkovo sa odohrali tri futbalové zápasy, pričom hrací čas bol rozdelený na dva desaťminútové polčasy. Prvý zápas odohrali dve mužstvá Spojenej školy internátnej, v druhom zápase sa proti sebe postavili mužstvá Jasanima – DSS a Spojená škola internátna, tretí zápas odohrali mužstvo AMALIA – DSS a mužstvo Spojenej školy internátnej. Každé družstvo pozostávalo z troch kmeňových hráčov a dvoch partnerov. Všetky družstvá odviedli kvalitný športový výkon za výrazného povzbudzovania divákov. Víťazmi tohto turnaja boli všetci zúčastnení. Ich výkony boli ocenené potleskom, vecnými darmi a tričkom s logom EFT. Organizátori zabezpečili pre účastníkov podujatia chutné občerstvenie. Účelom tohto podujatia bolo predovšetkým poskytnúť hendikepovaným športovcom a ich zdravým partnerom možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, upevňovať zdravie, sebavedomie, prežiť pocit spolupatričnosti, upevniť či nadviazať priateľstvá, prejaviť lásku a vášeň k futbalu a k športu a pomôcť prekonávať bariéry a prispieť tak k integrácii postihnutých detí do spoločnosti. Veríme, že aj na budúci rok sa budeme môcť spoločne podieľať na príprave a realizácii tohto významného športového podujatia. Akciu sponzorsky podporili: ING Group, Fornetti, Baliarne obchodu Poprad, Oriflame a Interpress Slovakia.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.