Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odľahčovacia služba

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Odľahčovacia služba sa poskytuje/zabezpečuje fyzickej osobe – opatrovanému. Cieľom tejto služby je vytvoriť pre neformálnych opatrovateľov priestor na nevyhnutný odpočinok (napr. na dovolenku, kúpeľnú liečbu a pod.) za účelom udržania fyzického a duševného zdravia a zabezpečenia priestoru na ich regeneráciu nakoľko opatrovanie v domácom prostredí je mimoriadne náročná úloha. Odľahčovacia služba sa poskytuje najviac 30 dní v kalendárnom roku ambulantnou alebo pobytovou formou. Podmienkou jej zabezpečenia je, aby mala fyzická osoba  - opatrovaný, vydaný posudok príslušným úradom práce, v ktorom sa konštatuje, že táto fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.    Záujemca o odľahčovaciu službu musí v prípade záujmu podať žiadosť o zabezpečenie odľahčovacej služby priamo konkrétnemu zariadeniu. Služba bude opatrovanému poskytnutá iba v prípade, že zariadenie má voľné miesto. Pri zabezpečení odľahčovacej služby zariadenie sociálnych služieb uzavrie s  opatrovaným zmluvu o poskytovaní konkrétnej sociálnej služby, v zmluve o.i. uvedie čas poskytovania sociálnej služby (t.j. od – do) a výšku úhrady, ktorú je opatrovaný povinný uhradiť. 

 

Odľahčovania služba sa poskytuje vo všetkých  13 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, a to konkrétne:

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.