Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Krajská hokejová akadémia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Krajská hokejová akadémia predstavuje vzorový model spolupráce Košického samosprávneho kraja, Slovenského zväzu ľadového hokeja a HC Košice s. r. o. vyúsťujúci do regionálneho systémového riešenia pre talentovaných hráčov kategórie dorast a juniori, je spôsobom, ako dokázať udržať najlepších mladých hráčov na Slovensku a výrazne zvýšiť kvalitu súťaží dorast a juniori, je súčasťou výchovy mladého človeka komplexne pripraveného na pracovný a súkromný život.

Forma štúdia: denné štúdium

Podmienky prijatia: ukončený 9. ročník ZŠ / zdravotná spôsobilosť / talentové skúšky - Prijímacie konanie do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021: 24. a 26.3.2020

Dosiahnutý stupeň vzdelania:

7451 J / Športové gymnázium

Úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
Uplatnenie absolventa: Absolvent získa licenciu tréner II. stupňa pre daný druh športu a je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl.

7471 M / Športový manažment

Stredné odborné vzdelanie s maturitou
Uplatnenie absolventa: oblasť marketingu, manažmentu a podnikania / tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

7475 M / Digitálne služby v športe

Stredné odborné vzdelanie s maturitou
Uplatnenie absolventa: administrátor alebo samostatný špecialista pre informačné a komunikačné technológie / poskytovateľ digitálnych služieb / tvorca softwarového a
hardwarového vybavenia športových pracovísk / nižší až stredný manažérsky stupeň, tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

7476 M / Spracovanie dát v športe

Stredné odborné vzdelanie s maturitou
Uplatnenie absolventa: príprava podkladov pre analýzy v rozličných serverových dátových zdrojoch, vizualizácia dát / zručnosti z aplikovanej informatiky / tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

Bonusy navyše

Výhody

Uplatnenie

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.