Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kontrolná činnosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Jednou z kompetencií krajskej samosprávy na úseku sociálnych služieb je aj vykonávanie kontrolnej činnosti u poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní v registri poskytovateľov vedenom  príslušným vyšším územným celkom. V súlade s § 81 zákona o sociálnych službách KSK kontroluje:

V rámci kontrolnej činnosti ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie.

Cieľom kontrolnej činnosti poskytovateľov sociálnych služieb je zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Kontrolná činnosť sa vykonáva podľa spracovaného usmernenia kontrolnej činnosti. 

Zoznam vykonaných kontrol za príslušný rok:

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.