Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V Bruseli aj o sociálnych službách

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Návšteva sa uskutočnila vo veľmi dôležitom čase, keď KSK pripravuje tzv. RIUS (Regionálnu integrovanú územnú stratégiu), ktorá poslúži ako základ pre čerpanie štrukturálnych fondov na napĺňanie priorít rozvoja nášho kraja. Európska komisia už avizovala svoje predstavy o využívaní fondov v období 2014 - 2020, podľa ktorých viacero oblastí, ktoré sa financovali v tomto období, si bude vyžadovať špeciálne zdôvodnenie, ak by mali byť financované v budúcom programovacom období. Medzi takéto oblasti patrí všeobecná infraštruktúra vzdelávania (napr. ZŠ), infraštruktúra zdravotnej starostlivosti, komerčné zariadenia cestovného ruchu a miestne komunikácie.

Miestne komunikácie boli predmetom rozhovorov podpredsedu KSK so zástupcami EK. Poslanec KSK Juraj Beňa sa zaujímal o využitie štrukturálnych fondov pre domovy sociálnych služieb. „Európska komisia chce podporovať v budúcnosti domovy sociálnych služieb, ktoré majú do 40 klientov. V našom kraji, ale aj na celom SlovenskPodpredsedau, máme veľa zariadení, ktoré majú cez 100 klientov. Preto potrebujeme medziobdobie, aby sme postupne transformovali tieto zariadenia. A na to potrebujeme tiež štrukturálne fondy,“ uviedol Juraj Beňa na stretnutí s vedúcim odboru štrukturálnych fondov pre Slovensko na DG Regio, Christopherom Toddom.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.