Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Záujmovo-umelecká činnosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

„Záujmovú umeleckú činnosť (ZUČ) môžeme charakterizovať ako dobrovoľnú neprofesionálnu tvorivú činnosť detí, mládeže i dospelých rozvíjanú v oblasti určitého umeleckého odboru.“ Týmito slovami  začíname popis širokého spektra podujatí v brožúrke o krajských postupových súťažiach záujmovo-umeleckej činnosti v Košickom samosprávnom kraji.

Postupové súťaže majú vo všeobecnosti tri úrovne (stupne) – súťažné kolá regionálne, krajské a celoštátne. Vyhlasovateľom celoštátnych súťaží je:

Na celoštátne súťaže  sa viažu krajské postupové súťaže, organizátorom ktorých sú v našom kraji  jednotlivé osvetové zariadenia podľa charakteru dobrovoľnej neprofesionálnej tvorivej činnosti.

V informačnej brožúrke s názvom „Krajské súťaže záujmovo-umeleckej činnosti v Košickom samosprávnom kraji“ sú zhrnuté okrem širokej palety aktivít (ktoré zabezpečujú prevažne zariadenia pre kultúrno-osvetovú činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so všeobecným i so špecializovaným osvetovým zameraním) aj  výsledky o úspešnosti talentov z nášho regiónu na celoštátnych súťažiach, ale aj na medzinárodnej scéne dobrovoľnej ne

Záujmová umelecká činnosť

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.