Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Záujmovo-umelecká činnosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

„Záujmovú umeleckú činnosť (ZUČ) môžeme charakterizovať ako dobrovoľnú neprofesionálnu tvorivú činnosť detí, mládeže i dospelých rozvíjanú v oblasti určitého umeleckého odboru.“ Týmito slovami  začíname popis širokého spektra podujatí v brožúrke o krajských postupových súťažiach záujmovo-umeleckej činnosti v Košickom samosprávnom kraji.

Postupové súťaže majú vo všeobecnosti tri úrovne (stupne) – súťažné kolá regionálne, krajské a celoštátne. Vyhlasovateľom celoštátnych súťaží je:

Na celoštátne súťaže  sa viažu krajské postupové súťaže, organizátorom ktorých sú v našom kraji  jednotlivé osvetové zariadenia podľa charakteru dobrovoľnej neprofesionálnej tvorivej činnosti.

Košický samosprávny kraj uvedomujúc si dôležitosť rozvoja kreativity, talentu u svojich obyvateľov a s cieľom vytvárania vhodných podmienok pre ich sebauplatnenie v kraji chce aktívnym spôsobom vstupovať do podpory oblasti neprofesionálneho umenia.  Zároveň tým sleduje záujem zvyšovania kvality a profesionality práce zariadení pre kultúrno-osvetovú činnosť /KOČ/ v oblasti záujmovej umeleckej činnosti /ZUČ/ a vytvárania tvorivého a motivačného prostredia pre všetkých aktérov miestnej a regionálnej neprofesionálnej kultúry.

Preto bol v roku 2020 prijatý rámcový rozvojový program - Rozvoj talentu a neprofesionálneho umenia v Košickom samosprávnom kraji Objavený KúSoK umenia.

V roku 2022 bola po prvý krát uvedená multižánrová súťaž Slovom a obrazom, jej ambíciou je prepojenie vizuálneho umenia a literárnej tvorby. Organizátorom je Centrum kultúry Košického kraja.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2023 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.