Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Historická účelová budova Východoslovenského múzea

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Budova Východoslovenského múzea pri nočnom osvetleníV úvodnej časti rekonštrukcie, ktorá sa začala v septembri 2008, sa na historickej budove kompletne opravovala strecha a podkrovné priestory. V podkroví bol vstavaný mezonet, v ktorom vznikli nové výstavné, depozitné a kancelárske priestory aj netradičný výstavný priestor so skleneným stropom. Pribudol výťah a bezbariérový vstup. Vďaka tomu budú môcť návštevníci spoznať iné dimenzie predstavovania múzejných expozícií, zbierok a zážitkovej prehliadky múzea. Autormi architektonického návrhu sú Ing. Bystrík Jacko a Ing. Mgr. Art. Radoslav Jankovič. Celkové náklady úvodnej časti rekonštrukcie boli 1 920 000 eur, z toho z úveru od Európskej investičnej banky 1 660 000 eur, z rozpočtu Košického samosprávneho kraja 260 000 eur.

Podstatným stavebným zásahom a novým architektonickým prvkom bolo vloženie nového schodiska do podkrovia. Použité boli transparentné materiály adekvátne 21. storočiu. Nové vstavané podlažie vo forme mezonetu poskytne nové výstavné priestory. Zaujímavým prvkom je dvojica stropných svetlíkov, ktoré zabezpečujú osvetlenie cez sklenené podlahy. V severnom krídle je zavesená drevená lávka, ktorí umožní optický kontakt s veľkými výstavnými exponátmi. Vzhľadom na úplne nové využitie podkrovných priestorov, ktoré doteraz nemali priamu funkciu, bolo nevyhnutné inštalovať odvetranie a vzduchotechniku.

Predmetom nasledujúcej časti rekonštrukcie je výmena okien a vchodových dverí, reštaurovanie interiérových povrchov a kompletná rekonštrukcia ostatných priestorov na zvyšných podlažiach, vrátane suterénu. Táto časť rekonštrukcie účelovej budovy Východoslovenského múzea bude realizovaná z Regionálneho operačného programu (ROP) prioritná os 3.1 a. Náklady na stavbu sú 2 147 885 eur, dodávateľom je Váhostav – SK , a.s. Žilina.

Posledná časť rekonštrukcie sa zameria na reštaurovanie fasády, výmenu liatinových dažďových zvodov s napojením na kanalizáciu, návrh osvetľovacej sústavy v expozíciách interiéru a ilumináciu fasády. Uvedené práce budú realizované v rámci projektu Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 1 - Historická účelová budova Drevený kostolík, ktorý je súčasťou miniskanzenu Východoslovenského múzea Košice. Spôsob riešenia projektu vyplýva z charakteru budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Projekt nadväzuje na predchádzajúce časti rekonštrukcie. Tvoria ho dve aktivity: rekonštrukcia historickej účelovej budovy s vytvorením miniskanzenu a nový interiér expozície Košického zlatého pokladu. Projekt výrazne zlepší infraštruktúru pre aktivity múzea. Okrem rekonštrukcie historickej účelovej budovy (vstupná časť, schodištia, salónik, predsálie, reštaurovanie vnútorných povrchov a fasád) sa vytvoria aj nové možnosti v miniskanzene, kde bude zrekonštruovaný kostol a zvonica. V interiéri expozície Košického zlatého pokladu - trezorovej miestnosti - vznikne interaktívna komorná expozícia v tme s nasvietením exponátov - atypické nástenné vitríny, závesné sklenené valce na prezentáciu top zbierok, osvetlenie vitrín i priestoru a podlahy. Súčasťou je audiovizuálny systém – dotykové LCD panely s podrobnými informáciami o 2920 minciach.

Posledná etapa bude realizovaná z Regionálneho operačného programu (ROP) prioritná os 7.1. Celkové náklady na realizáciu projektu dosahujú 2 825 981 eur s DPH (vysúťažená cena) a náklady na interiér Košického zlatého pokladu 400 000 eur s DPH.

Spôsob financovania v prípade všetkých projektov z ROP je v štruktúre: 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z vlastných zdrojov prijímateľa.

Spolu náklady na všetky časti rekonštrukcie sú 7 293 866 eur

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.