Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Majster odbornej výchovy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Na základe zákona č. 317/2009 Z.z., § 11a,  nahlasujeme voľné pracovné miesta pre  nasledujúcich pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola – Szakkőzépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany

Kategória pedag. zamestnanca: majster odb. výchovy - strojár, majster odb. výchovy - elektro

Kvalifikačné predpoklady: minimálne ÚSV + výučný list v požadovanom odbore

Zoznam požadovaných dokladov: doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov)

Platové podmienky: podľa zák. č. 553/2003 Z.z. a Nariad. vlády č. 388/2018 Z.z., min. 650,00 €  hrubá mzda + započitateľ.  prax s ÚSV ako začínajúci pedag. pracovník

Iné požiadavky: znalosť maďarského jazyka vítaná

Žiadosti prosíme zasielať do 15.8.2019.

Kontakt:
Ing. Eniko Magyarová, zástupca riaditeľa
Tel. 0566281590, 0902281585
Email: soueneag@souekapusany.edu.sk

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.