Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Župan Trnka: Návrh poslancov Mostu-Híd oberie Košický samosprávny kraj o takmer 6 miliónov eur

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Rozpočtové príjmy z dane z príjmov fyzických osôb sa prerozdeľujú samosprávam a sú ich hlavným zdrojov vlastných príjmov. Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov fyzických osôb by teda znamenalo zásadný výpadok príjmov obcí, miest aj samosprávnych krajov.

„Pre Košický samosprávny kraj by prijatie tejto novely znamenalo výpadok takmer 6 miliónov eur, ktoré budú chýbať v školách, sociálnych zariadeniach, regionálnom rozvoji a bude mať zásadný dopad na rekonštrukcie našich ciest,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Zmena zákona by mala pritom iba minimálny dopad na nízkopríjmové skupiny ľudí. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, najchudobnejším rodinám by sa zvýšil mesačný príjem o 1,7 až 3,8 eura. Pre samosprávy by to však malo zásadný negatívny dopad na hospodárenie a úroveň služieb, ktoré svojim občanom poskytujú.

Predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka, nesúhlasí s tým, že poslanci predložili návrh ako poslanecký a nie vládny, čím sa vyhli pripomienkovému konaniu zo strany verejnosti a navyše vôbec nekomunikovali so zástupcami krajov, miest a obcí o tomto zásadnom dopade na rozpočty samospráv.

„Okrem toho predkladatelia nevyčíslili ani negatívne finančné dopady návrhu zákona na samosprávy, pre ktoré sú tieto prostriedky hlavným príjmom rozpočtu. V prípade schválenia tohoto zákona budeme nútení napríklad zvýšiť cestovné približne o 50 % vo všetkých našich autobusoch, keďže cestovné lístky dotujeme z týchto peňazí. Prijatie novely by mohlo mať dopad aj na prepúšťanie niekoľko stoviek zamestnancov zo sociálnej, či kultúrnej oblasti a taktiež školstva,“ uviedol Trnka.

Ďalej košický župan vysvetľuje: „Aby sme v tom mali úplne jasno, nie je problém v znižovaní daní pre zamestnancov, ale v tom, že nikto nepovedal, odkiaľ dostanú alebo odkiaľ majú samosprávy tieto peniaze získať z iných zdrojov. Treba si uvedomiť, že kvalitu každodenného života občanov ovplyvňujú hlavne úlohy a kompetencie samospráv. Preto považujem tento návrh za populistické gesto pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami.“

Košický samosprávny kraj sa pridal k výzve Združenia samosprávnych krajov SK 8, aby navrhovatelia novely jej definitívne znenie najskôr prediskutovali so zástupcami samosprávnych krajov, miest a obcí, ktorých sa návrh negatívne dotýka. Združenie SK 8 tiež požiadalo poslancov a príslušné výbory NR SR, ktorým bol tento návrh pridelený na prerokovanie, aby ho nepodporili.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.