Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Košický samosprávny kraj rozvíja spoluprácu v oblasti úspor energií

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj sa stal partnerom projektu ENPAUS – energie – participácia – úspory, ktorého organizátorom je nezisková organizácia RegioEnergy Východ. Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť a participáciu v oblasti energetickej politiky. Kraj chce vďaka tomuto projektu šíriť vedomosti a nové formy smart riešení pre úsporu energií. Projekt sa zaoberá najmä spôsobmi dosiahnutia energetickej efektívnosti fungovania organizácií, pričom sa doň môžu zapojiť samosprávy, neziskové organizácie aj obyvatelia, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako dosiahnuť úspory energií.

Úvodné stretnutie špecialistov a expertov sa konalo na pôde Košického samosprávneho kraja. Počas najbližších mesiacov bude 12 expertov organizovať školenia, konferencie, prednášky aj semináre pre predstaviteľov verejnej správy, samosprávny, mimovládne organizácie a širokú verejnosť, na ktorých chcú šíriť informácie a rozvíjať spoluprácu v tejto oblasti.

Kraj by mal vďaka tomuto projektu skvalitniť proces tvorby a implementáciu verejnej politiky v oblasti energetických úspor, zaviesť inovatívne prvky a opatrenia zamerané na smart riešenia a šetriť tým verejné zdroje. Okrem toho chce zvýšiť povedomie o význame využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 346 583,80 € KSK
NFP 95 % z COV na realizáciu aktivít: 329 254,61 €
Vlastné zdroje 5 % z COV na realizáciu aktivít projektu: 17 329,19 €

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.