Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie Kukučínky

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Deň ošetrovateľstva a rehabilitácieCieľom konferencie, tak ako minulé roky, bolo vytvoriť priestor pre žiakov končiacich ročníkov vyššieho odborného štúdia študijných odborov diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut, aby odprezentovali výsledky svojich písomných absolventských prác, svoje návrhy a nápady na zlepšenie či skvalitnenie starostlivosti o chorých ľudí. 

Deň ošetrovateľstva a rehabilitácieKonferencie sa zúčastnili aj pozvané námestníčky pre ošetrovateľstvo z pracovísk jednotlivých zdravotníckych zariadení, na ktorých žiaci školy vykonávajú odbornú klinickú prax a viac ako 60 sestier zo zdravotníckych zariadení v Košiciach i mimo nich.

Deň ošetrovateľstva a rehabilitácieNa konferencii v dvoch blokoch odznelo mnoho zaujímavých prednášok a diskusií. Zúčastnili sa ich odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, žiaci študijných odborov diplomovaný fyzioterapeut a diplomovaná všeobecná sestra z domovskej školy aj zo Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach či z Rožňavy. Konferencia mala aj medzinárodnú účasť, zúčastnili sa jej odborníci z družobnej školy v Poľsku.

Deň ošetrovateľstva a rehabilitácieStredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 v Košiciach

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.